آموزش مهندسی ایران, دوره (21), شماره (81), سال (2019-6) , صفحات (47-67)

عنوان : ( استفاده از مفاهیم پایه ای مکانیک سیالات برای حل چند مسئله کاربردی در صنایع نفت و گاز: الگویی برای مهندسان شیمی و نفت )

نویسندگان: مهدی پناهی , مهدی کریمی , حسینعلی اخلاقی امیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدون تردید، مکانیک‌سیالات یکی از دروس پایه‌ای و بسیار پرکاربرد در آموزش رشته‌های مهندسی شیمی و مهندسی نفت می‌باشد. آموزش عمیق برخی از مفاهیم پایه‌ای در مکانیک سیالات و انتظار درک آن توسط دانشجویان صرفا از طریق نوشتن برخی روابط ریاضی مورد نیاز به سادگی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این مقاله با ارائه چهار مثال صنعتی و کاربردی، که حاصل چندین سال تجارب نویسندگان این مقاله در مشارکت در طراحی و اجرای چندین پروژه صنعتی در زمینه صنایع نفت و گاز می‌باشد، برخی از این مفاهیم به زبانی ساده ارائه می‌گردد. مطالعه این مقاله به درک و آموزش مفاهیم مرتبط با سیالات دوفازی، استفاده از معادلات ناویر – استوکس و شرایط مرزی، چگونگی تنظیم سطح نفت پایدار نشده در جداکننده‌های میانی پروژه‌های فرآورش نفت و گاز در تاسیسات سطح‌الارضی ، چگونگی استفاده از منحنی پمپ‌ها و کمپرسورهای دور ثابت و دور متغیر در طراحی و همچنین محاسبات افت فشار در خط لوله گاز کمک می‌نماید. این مقاله بعنوان الگویی به عموم مهندسان شاغل در صنعت کمک می‌کند تا به همین نحو بتوانند مسائل آموزشی را از فرایند‌هایی که بصورت روزمره با آن سروکار دارند (چه در زمان طراحی و چه در زمان بهره‌برداری) استخراج کرده و با طرح مسائل کاربردی و ارائه راه حل بطور همزمان، آموزش و درک مفاهیم مهندسی در انواع فرایندها و تجهیزات در صنایع گوناگون را تسهیل نمایند.

کلمات کلیدی

آموزش مفاهیم کاربردی مکانیک سیالات؛ معادلات ناویراستوکس؛ تنظیم سطح نفت در جداکننده سه فازی؛ استاتیک سیالات؛ منحنی پمپ و کمپرسور؛ افت فشار گاز در لوله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075264,
author = {پناهی, مهدی and کریمی, مهدی and اخلاقی امیری, حسینعلی},
title = {استفاده از مفاهیم پایه ای مکانیک سیالات برای حل چند مسئله کاربردی در صنایع نفت و گاز: الگویی برای مهندسان شیمی و نفت},
journal = {آموزش مهندسی ایران},
year = {2019},
volume = {21},
number = {81},
month = {June},
issn = {1607-2316},
pages = {47--67},
numpages = {20},
keywords = {آموزش مفاهیم کاربردی مکانیک سیالات؛ معادلات ناویراستوکس؛ تنظیم سطح نفت در جداکننده سه فازی؛ استاتیک سیالات؛ منحنی پمپ و کمپرسور؛ افت فشار گاز در لوله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از مفاهیم پایه ای مکانیک سیالات برای حل چند مسئله کاربردی در صنایع نفت و گاز: الگویی برای مهندسان شیمی و نفت
%A پناهی, مهدی
%A کریمی, مهدی
%A اخلاقی امیری, حسینعلی
%J آموزش مهندسی ایران
%@ 1607-2316
%D 2019

[Download]