رخساره های رسوبی, دوره (10), شماره (2), سال (2018-2) , صفحات (193-212)

عنوان : ( زیست چینه‌نگاری سازند چمن‌بید در برش قرونه، رشته کوه‌های بینالود بر اساس نانوفسیل‌های آهکی )

نویسندگان: ربابه امانی , فاطمه هادوی , عباس قادری , لیدا خدادادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه نانوفسیل‌های آهکی سازند چمن بید در برش قرونه مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع، 27 جنس و 49 گونه از نانوفسیل‌های آهکی در این برش شناسایی شده است که بر اساس حضور گونه‌‌های شاخص و تجمع فسیلی همراه آن‌ها، بایوزون‌های NJ9 تا NJ18 از زون‌بندی Bown et al. (1988) با محدوده زمانی باژوسین پیشین تا مرز ژوراسیک ـ کرتاسه و بایوزون CC1 از زون‌بندی Sissingh (1977) با زمان بریازین پیشین برای این توالی پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, زیست چینه‌نگاری, نانوفسیل‌های آهکی, سازند چمن‌بید, برش قرونه, بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075274,
author = {امانی, ربابه and هادوی, فاطمه and قادری, عباس and لیدا خدادادی},
title = {زیست چینه‌نگاری سازند چمن‌بید در برش قرونه، رشته کوه‌های بینالود بر اساس نانوفسیل‌های آهکی},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-787X},
pages = {193--212},
numpages = {19},
keywords = {زیست چینه‌نگاری; نانوفسیل‌های آهکی; سازند چمن‌بید; برش قرونه; بینالود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه‌نگاری سازند چمن‌بید در برش قرونه، رشته کوه‌های بینالود بر اساس نانوفسیل‌های آهکی
%A امانی, ربابه
%A هادوی, فاطمه
%A قادری, عباس
%A لیدا خدادادی
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2018

[Download]