کنفرانس بینالمللی بسته بندی ایران , 2018-12-15

عنوان : ( ظروف و بسته بندی های قابل ماکروویو و تست مهاجرت در آنها )

نویسندگان: فاطمه علیزاده , عبدالفاتح حسینی , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075284,
author = {علیزاده, فاطمه and حسینی, عبدالفاتح and صداقت, ناصر},
title = {ظروف و بسته بندی های قابل ماکروویو و تست مهاجرت در آنها},
booktitle = {کنفرانس بینالمللی بسته بندی ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ظروف و بسته بندی های قابل ماکروویو و تست مهاجرت در آنها
%A علیزاده, فاطمه
%A حسینی, عبدالفاتح
%A صداقت, ناصر
%J کنفرانس بینالمللی بسته بندی ایران
%D 2018

[Download]