چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران , 2019-07-23

عنوان : ( به کارگیری طیف سنجی FTIRدر شناسایی پلی بتا آمینو استر سنتز شده با گروه‌های انتهایی اسپرمین )

نویسندگان: آتنا فرح پور , نوید رمضانیان , رضا کاظمی اسکوئی , سعیده عسکریان , آرشام بنی صدر ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلی بتا آمینو استرها (PBAE) گروه خاصی از پلیمرهای کاتیونی هستند که قابلیت‌های زیادی در زمینه‌های زیستی همچون انتقال ژن، دارورسانی، مهندسی بافت دارا می‌باشند. طراحی ساختار این پلیمرها برای دست یافتن به خواص مطلوب مورد نظر، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این مطالعه سعی بر آن است تا سنتز پلی بتا آمینو استر بر پایه 1و4-بوتان دی ال دی آکریلات و اتانول آمین با گروه انتهایی اسپرمین تشریح شود. برای شناسایی و اطمینان از واکنش‌های انجام گرفته از طیف سنجی FTIR استفاده شد

کلمات کلیدی

, پلی بتا آمینو استر (PBAE), زمینه‌های زیستی, 1و4-بوتان دی ال دی آکریلات , اتانول آمین , اسپرمین, FTIR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075328,
author = {فرح پور, آتنا and رمضانیان, نوید and رضا کاظمی اسکوئی and سعیده عسکریان and آرشام بنی صدر},
title = {به کارگیری طیف سنجی FTIRدر شناسایی پلی بتا آمینو استر سنتز شده با گروه‌های انتهایی اسپرمین},
booktitle = {چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {پلی بتا آمینو استر (PBAE)، زمینه‌های زیستی، 1و4-بوتان دی ال دی آکریلات ، اتانول آمین ، اسپرمین، FTIR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T به کارگیری طیف سنجی FTIRدر شناسایی پلی بتا آمینو استر سنتز شده با گروه‌های انتهایی اسپرمین
%A فرح پور, آتنا
%A رمضانیان, نوید
%A رضا کاظمی اسکوئی
%A سعیده عسکریان
%A آرشام بنی صدر
%J چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران
%D 2019

[Download]