نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران , 2018-11-19

عنوان : ( بازنمایی قربانیان تحریم در سیاست خارجی: ابزار مقابله با تحریم های ترامپ )

نویسندگان: سید احمد فاطمی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرچند دولت روحانی در دوران اوباما موفق شد طی مذاکرات گسترده با امریکا و انعقاد موافقت نامه موسوم به برجام بخش قابل توجهی از تحریم های اعمالی این کشور علیه ایران را ملغی یا تعلیق کند، اما روی کار آمدن ترامپ باعث بازگشت تحریم ها و پیامدهای آن شده است. بازگشت این تحریم ها نه تنها به یکی از چالش های سیاست خارجی ایران تبدیل شده، بلکه به طور روزافزون پیامدهای آن بر زندگی مردم تأثیر می گذارد و باعث رنج آنها می شود. با توجه به سابقه طولانی ج.ا.ایران در تجربه تحریم، راهکارهای متعددی در این زمینه اندیشیده و به کار گرفته شده است اما تداوم آسیب های اقتصادی نشان می دهد که این راهکارها ناکارآمد یا حداقل کم اثر بوده اند. هدف اصلی این مقاله، ردیابی ابزارهای مقابله با تحریم های دولت ترامپ علیه ایران است. به طور مشخص، پرسشی که در اینجا مورد توجه قرار می گیرد این است که بازنمایی و برجسته سازی قربانیان تحریم چه کمکی به ناکارآمدسازی تلاش های دولت ترامپ برای تحریم همه جانبه ایران می کند؟ رهیافت مورد استفاده در این مقاله، دیدگاه های مایکل ماستاندانو و دیوید بالدوین در باب کشورداری اقتصادی (economic statecraft) است. طبق این دیدگاه یکی از راهبردهای سیاست خارجی استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله تحریم است؛ که ترامپ از آن استفاده کرده است. از نظر ماستاندانو و بالدوین، سیاست تحریم اقتصادی ممکن است به علل مختلف ناموفق باشد. در این مقاله، علل ناکارآمدی سیاست تحریم اقتصادی به عنوان ابزارهای مقابله ایران با تحریم های دولت ترامپ نگریسته می شود. بر این اساس، چهار ابزار برجسته وجود دارند: الف) یافتن شرکای اقتصادی بدیل از سوی ایران؛ ب) همگرایی و انسجام سیاسی ایران در قبال تحریم ها؛ ج) هزینه -زایی تحریم ها برای تحریم کننده و تحریم شونده؛ د) قربانی شدن بی گناهان در مقابل تحریم ها. راهکار اخیر، ابزار مورد توجه مقاله حاضر برای سیاست خارجی ج.ا. ایران است. به نظر می رسد ایران می تواند از طریق بازنمایی کارآمد و حتی برجسته سازی و اغراق در باب قربانیان بی گناه تحریم های دولت ترامپ مانع همراهی جامعه بین المللی با این تحریم ها شود.

کلمات کلیدی

, تحریم اقتصادی, رابطه ایران و امریکا, کشورداری اقتصادی, بازنمایی قربانیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075352,
author = {فاطمی نژاد, سید احمد},
title = {بازنمایی قربانیان تحریم در سیاست خارجی: ابزار مقابله با تحریم های ترامپ},
booktitle = {نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحریم اقتصادی، رابطه ایران و امریکا، کشورداری اقتصادی، بازنمایی قربانیان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازنمایی قربانیان تحریم در سیاست خارجی: ابزار مقابله با تحریم های ترامپ
%A فاطمی نژاد, سید احمد
%J نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
%D 2018

[Download]