چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران , 2019-07-23

عنوان : ( تاثیر نانوذرات مس اکسید در شبکه پلیمری اپوکسی و بررسی خواص ضدباکتری آن با روش دیسکی )

نویسندگان: مهناز چنارانی , نوید رمضانیان , ظهیر شکوه سلجوقی , معصومه مهربان سنگ آتش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبزی‌پروری مدرن ابزار موثری برای تولید غذاهای دریایی تحت شرایط کنترل شده فراهم آورده است. درطیپرورشتخمولاروهایآبزیان،واکنش‌های مختلفیبینباکتری‌هاوسطوحبیولوژیکیرخمی‌دهد. اینممکناستاولینگام ایجادعفونتباشد. توسعهمداومآبزی‌پروریبهبهبودکنترلمیکروبیبستگیداردتاازگسترشعوامل عفونیجلوگیریشود. کامپوزیت‌های پلیمری جدید ضدمیکروبی از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا بیش از هفتاد درصد از عفونت‌های باکتریایی به یک یا چند آنتی‌بیوتیک که به‌طورکلی برای ریشه‌کن کردن عفونت‌ها استفاده میشود، مقاوم هستند. انتظار می‌رود که نانوفناوری راه‌های جدیدی برای کشف و پیشگیری از بیماری‌ها با استفاده از مواد دردسترس ایجاد کند.در این مطالعه اثر ضدباکتری مقادیر متفاوت از نانوذرات مس‌اکسید در شبکه پلیمری اپوکسی، بر روی میکروارگانیسم‌ باکتری استرپتوکوکوس اینیایی که از عوامل مهم بیماری‌زا در آبزیان است بررسی شده است. خاصیت ضدباکتری ایننانوکامپوزیت‌ها با روش دیسک دیفیوژن بررسی شد و با نمونه‌ی شاهد مقایسه شد، نتایج نشان داد که درمیان این نانوکامپوزیت‌ها، نمونه‌ای که دارای ۶۰میلی‌گرم از نانوذرات مس‌اکسید است دارای خواص ضدباکتری بوده است

کلمات کلیدی

, ضدباکتری, نانوذرات مس‌اکسید, شبکه‌ی پلیمری اپوکسی, روش دیسکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075360,
author = {چنارانی, مهناز and رمضانیان, نوید and ظهیر شکوه سلجوقی and معصومه مهربان سنگ آتش},
title = {تاثیر نانوذرات مس اکسید در شبکه پلیمری اپوکسی و بررسی خواص ضدباکتری آن با روش دیسکی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {ضدباکتری، نانوذرات مس‌اکسید، شبکه‌ی پلیمری اپوکسی، روش دیسکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نانوذرات مس اکسید در شبکه پلیمری اپوکسی و بررسی خواص ضدباکتری آن با روش دیسکی
%A چنارانی, مهناز
%A رمضانیان, نوید
%A ظهیر شکوه سلجوقی
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%J چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران
%D 2019

[Download]