یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2007-07-23

عنوان : ( بررسی فرفتار خزشی نانو کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم )

نویسندگان: سمانه صاحبیان سقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی اثر نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار خزشی نانو کامپوزیت MDPE/CaCO3 می باشد. به این منظور فیلم های نانو کامپوزیت با 5 و 10 درصد وزنی نانوذرات کربنات کلسیم به روش قالبگیری فشاری آماده شد. تست خزش به وسیله دستگاه TMA در تنش های MPa20 و 10 انجام شد. ارزیابی میکروسکوپی نمونه های نانو کامپوزیتی نیز توسط دستگاه SEM انجام شد. نتایج آزمایشات نشان می دهد که با افزایش نانو ذرات کربنات کلسیم به زمینه MDPE، پایداری ابعادی نمونه افزایش یافته و کرنش خزشی و نرخ کرنش خزشی کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, نانو کامپوزیت, کربنات کلسیم, پلی اتیلن با چگالی بالا, رفتار خزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075409,
author = {صاحبیان سقی, سمانه},
title = {بررسی فرفتار خزشی نانو کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم},
booktitle = {یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {نانو کامپوزیت، کربنات کلسیم، پلی اتیلن با چگالی بالا، رفتار خزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فرفتار خزشی نانو کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم
%A صاحبیان سقی, سمانه
%J یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2007

[Download]