دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2016-10-22

عنوان : ( بررسی خواص مغناطیسی کامپوزیت لایه ای زمینه اپوکسی تقویت شده با آلیاژآمورف پایه نیکل و کبالت )

نویسندگان: سمانه صاحبیان سقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طیف وسیعی از عوامل تولیدکننده امواج الکترومغناطیس در دنیای پیرامون ما وجود دارند که بازه وسیعی از شدت و طول موجهای متفاوت را تولید میکنند. این عوامل شامل تمامی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، کابلهای برق، گوشی و آنتنهای تلفن همراه، سیستمهای رادار،آنتنهای رادیو، تلویزیون و امواج ماهوارهای هستند. یکی از مشکلات جدی در بکارگیری از تکنولوژیهای مذکور تداخل امواج الکترومغناطیسو کاهش میزان کارایی دستگاههای الکترونیکی و نشت اطلاعاتی در محدوده فرکانسی مایکروویو است. راهکار مطلوب به منظور رفع مشکلات ایجاد شده استفاده از مواد جاذب امواج مایکروویو میباشد. امروزه برای ساخت مواد جاذب از مواد مغناطیسی فلزی و یا کامپوزیتهای زمینهپلیمری استفاده میشود. در این پژوهش میزان جذب امواج الکترومغناطیس کامپوزیت لایهای زمینه اپوکسی تقویت شده با آلیاژ آمورف پایهنیکل و کبالت مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور برای تولید کامپوزیت از اپوکسی به عنوان زمینه و آلیاژ آمورف پایه نیکل و کبالت به عنوان فاز تقویت کننده استفاده شد و این مواد در قالب کامپوزیتسازی به صورت لایهای ریخته شدند. بررسیهای مغناطیسی با استفاده از آزمایش ارتعاش مغناطیس نمونه بر روی مادهی تولیدی انجام شد. با توجه به نتایج انتظار تولید مادهای مناسب برای جذب امواج الکترومغناطیس وجود دارد

کلمات کلیدی

, کامپوزیت لایه ای, اپوکسی, آمورف, جذب امواج الکترومغناطیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075413,
author = {صاحبیان سقی, سمانه},
title = {بررسی خواص مغناطیسی کامپوزیت لایه ای زمینه اپوکسی تقویت شده با آلیاژآمورف پایه نیکل و کبالت},
booktitle = {دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {کامپوزیت لایه ای، اپوکسی، آمورف، جذب امواج الکترومغناطیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص مغناطیسی کامپوزیت لایه ای زمینه اپوکسی تقویت شده با آلیاژآمورف پایه نیکل و کبالت
%A صاحبیان سقی, سمانه
%J دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2016

[Download]