چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران , 2019-07-23

عنوان : ( پلیمریزاسیون متیل متاکریلات با استفاده از کاتالیست بر پایه فلز واسطه نیکل و محاسبه ی نظم فضایی )

نویسندگان: محدثه باقرآبادی , غلامحسین ظهوری , نوید رمضانیان , مهسا کیمیاقلم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلیمریزاسیون مونومر قطبی متیل متاکریلات(MMA) با استفاده از کاتالیست تک مرکزی MNC1 و دو مرکزی BNC1 فعال شده با کمک کاتالیست MMAO سنتز شده در دمای محیط بررسی شد. بهینه‌ی نسبت غلظت مولی این کمک کاتالیست سنتز شده به کاتالیست تک مرکزی و دو مرکزی α-دی ایمین نیکل (II) به ترتیب در نسبت‌های مولی 1000:1 [Al]/[Ni]= 1500:1[Al]/[Ni]= به دست آمد. همچنین این واکنش‌ها در دمای محیط صورت گرفت که بیشترین بازدهی را دارا بود. در این پروژه زمان واکنش 24 ساعت در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده از آنالیز 1H NMR پلیمر متیل متاکریلات، نظم فضایی پلیمر را مشخص نمود (سندیوتکتیک 99/22%، اتاکتیک 06/63% و ایزوتکتیک 95/13%).

کلمات کلیدی

, پلیمریزاسیون کاتالیستی, کاتالیست نیکل, پلیمریزاسیون متیل متاکریلات, کاتالیست فلزات واسطه انتهایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075436,
author = {باقرآبادی, محدثه and ظهوری, غلامحسین and رمضانیان, نوید and مهسا کیمیاقلم},
title = {پلیمریزاسیون متیل متاکریلات با استفاده از کاتالیست بر پایه فلز واسطه نیکل و محاسبه ی نظم فضایی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {پلیمریزاسیون کاتالیستی، کاتالیست نیکل، پلیمریزاسیون متیل متاکریلات، کاتالیست فلزات واسطه انتهایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پلیمریزاسیون متیل متاکریلات با استفاده از کاتالیست بر پایه فلز واسطه نیکل و محاسبه ی نظم فضایی
%A باقرآبادی, محدثه
%A ظهوری, غلامحسین
%A رمضانیان, نوید
%A مهسا کیمیاقلم
%J چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران
%D 2019

[Download]