حکمت صدرایی, دوره (9), شماره (2), سال (2021-4) , صفحات (23-37)

عنوان : ( بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدرایی )

نویسندگان: حجت اسعدی , وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله معاد جسمانی که یکی از مسائل مهم در حوزه فلسفه و کلام اسلامی است، ذهن بسیاری از اندیشمندان اسلامی را معطوف به خود کرده است. ملاصدرا از جمله اندیشمندانی است که در آثار مختلف فلسفی، براساس اصول یازده‌گانه‌ای از حکمت متعالیه به تبیین مساله معاد جسمانی پرداخته است. از جملۀ این اصول، تشکیک در مراتب وجود است که نقش مهمی در تبیین معاد جسمانی و پرسش‌های مرتبط با آن دارد. از سوی دیگر، نظر نهایی صدرالمتالهین در گذر از تشکیک در مراتب وجود به تشکیک در مظاهر تفسیر بسیاری از موضوعات فلسفی از جمله مساله معاد جسمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مقاله تلاش شده است تا با رویکردی اجتهادی، خوانش جدیدی از مساله معاد جسمانی بر اساس وحدت شخصی وجود و تشکیک در مظاهر آن مطرح شود. دستاورد این پژوهش نشان می‌دهد که معاد مبتنی بر وحدت شخصی وجود، عبارت است از رفع کثرات وهمی در مرتبۀ ادراکی انسان.

کلمات کلیدی

, معاد جسمانی, اصالت وجود, تشکیک وجود, وحدت شخصی وجود, صدرالمتألهین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075456,
author = {اسعدی, حجت and فخار نوغانی, وحیده},
title = {بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدرایی},
journal = {حکمت صدرایی},
year = {2021},
volume = {9},
number = {2},
month = {April},
issn = {2322-1992},
pages = {23--37},
numpages = {14},
keywords = {معاد جسمانی، اصالت وجود، تشکیک وجود، وحدت شخصی وجود، صدرالمتألهین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدرایی
%A اسعدی, حجت
%A فخار نوغانی, وحیده
%J حکمت صدرایی
%@ 2322-1992
%D 2021

[Download]