پنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلندمرتبه سازی , 2019-03-07

عنوان : ( ارائه روش مکان-زمان مبنا برای تنظیم کمیت تراکم ساختمانهای شهری بر اساس شرایط ساختمانهای بلندمرتبه در GIS )

نویسندگان: حسین اعتمادفرد , روزبه شاد , مرجان قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیرکلان شهرها به نحو بی سابقه ای گسترش یافته اند، به طوریکه آلودگی های زیست محیطی، ترافیک بالای درون شهری، جدایی بیش از حد محل کار و مسکن، توسعه بی رویه شهرها بر روی اراضی زراعی، اتلاف وقت و نظیر آن، از نتایج گسترش ناموزون شهری می باشند. برای حل معضلات مذکور گسترش عمودی شهر و احداث ساختمانهای بلندمرتبه از جمله راهکارهای منطقی و اقتصادی میباشد. مساله \\\"تراکم ساختمانی\\\"به عنوان ابزار اصلی جهت کنترل گسترش و فشردگی شهر، مزایایی همچون استفاده بهینه و اقتصادی از زمین شهری، کوتاهی فاصله بین کاربری های شهری،کاهش آلودگی هوا،کاهش مصرف سوخت،کاهش اتلاف وقت و دستیابی به توسعه پایدار شهری را به دنبال خواهد داشت. لذا در این مقاله سعی بر آن است که بر اساس تراکم ساختمانی موجود و وضعیت ساختمانهای بلند مرتبه موجود، نقش و تاثیر ایجاد یک سازه بلند مرتبه در محیط سیستم اطلاعات مکانی ارزیابی گردد. بدین صورت که ابتدا در یک بازه زمانی مشخص نقشه تراکم ساختمانی موجود شهر مشهد تهیه شده و شاخص تراکم موجود به صورت منطقه ای تخصیص می یابد. در ادامه، بر اساس تغییر وضعیت ساختمانهای بلند مرتبه موجود در بازه زمانی مدل مکانی-زمانی تغییر شاخص تراکم با توجه به تغییرات کاربریها و سازه های اطراف پیشنهاد میگردد. در نهایت، بر اساس نتایج مدل پیشنهادی تاثیر و نقش احداث ساختمانهای بلند مرتبه در شهر مشهد بر تراکم ساختمانی موجود برآورد خواهد شد.

کلمات کلیدی

, سیستم اطلاعات مکانی, ساختمان بلندمرتبه, تراکم ساختمانی, مدل مکانی-زمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075550,
author = {اعتمادفرد, حسین and شاد, روزبه and مرجان قائمی},
title = {ارائه روش مکان-زمان مبنا برای تنظیم کمیت تراکم ساختمانهای شهری بر اساس شرایط ساختمانهای بلندمرتبه در GIS},
booktitle = {پنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلندمرتبه سازی},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیستم اطلاعات مکانی، ساختمان بلندمرتبه، تراکم ساختمانی، مدل مکانی-زمانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روش مکان-زمان مبنا برای تنظیم کمیت تراکم ساختمانهای شهری بر اساس شرایط ساختمانهای بلندمرتبه در GIS
%A اعتمادفرد, حسین
%A شاد, روزبه
%A مرجان قائمی
%J پنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلندمرتبه سازی
%D 2019

[Download]