سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , 2015-12-16

عنوان : ( بررسی مسائل و مشکلات کارفرمایان در تامین اجتماعی و ارائه اصلاحاتی برای بهبود محیط کسب و کار )

نویسندگان: علی چشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد و کارایی نهادها طبق قانون و در عمل با یکدیگر تفاوت دارد. داگلاس نورث و دارون عجم اوغلو از جمله اقتصاددانانی هستند که تاکید دارند نهادهای رسمی، ظاهر قانونی مناسبی دارند اما این نهادها در عمل و اجرا عملکرد مناسبی می‌توانند نداشته باشند. این دیدگاه هم می‌تواند هم به تحلیل کارکردهای اصلی سازمان تامین اجتماعی و هم به تحلیل رفتار جزئی آن در تعامل با کارفرمایان کمک کند. محیط کسب و کار چنین تعریف می‌شود که هزینه های که دولت (تامین اجتماعی) به کسب و کارها تحمیل می کند و خارج از کنترل آنهاست: هزینه های مستقیم شامل حق بیمه با نرخها، پایه ها، تخفیفها و معافیتهای متفاوت و هزینه‌های غیرمستقیم شامل تهیه مستندات، مراحل، فرایندها و رویه های تامین اجتماعی برای اجرای قانون، اشتباهات محاسباتی حق بیمه، جرائم و ... . این مطالعه به روش کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه با مشاوران و کارفرمایان و مسئولان تامین اجتماعی) انجام شده است. نتایج پس از پردازش، دسته بندی و تفکیک مسائل کارفرمایان در تامین اجتماعی نشان می‌دهد که مسائل و مشکلات زیر برای کارفرمایان در تامین اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است: تشکیل پرونده و دریافت کد کارگاه، پرداخت حق بیمه و ارسال لیست بیمه شدگان، بازرسی از کارگاه ها، تخفیف ها و معافیت های حق بیمه، مسائل مربوط به مشاغل سخت و زیان آور، جرایم کارفرمایان، حق بیمه ی پیمانکاران و قراردادها، حسابرسی تامین اجتماعی از کارگاه ها، فرایند دریافت مفاصا حساب و سوابق بیمه ای، رسیدگی به شکایات در هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات.

کلمات کلیدی

, محیط کسب و کار, اصلاحات اقتصادی, تامین اجتماعی, تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075562,
author = {چشمی, علی},
title = {بررسی مسائل و مشکلات کارفرمایان در تامین اجتماعی و ارائه اصلاحاتی برای بهبود محیط کسب و کار},
booktitle = {سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {محیط کسب و کار، اصلاحات اقتصادی، تامین اجتماعی، تولید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مسائل و مشکلات کارفرمایان در تامین اجتماعی و ارائه اصلاحاتی برای بهبود محیط کسب و کار
%A چشمی, علی
%J سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
%D 2015

[Download]