دومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی , 2019-05-01

عنوان : ( بسپارش پلی‎ان-وینیل‎کاپرولاکتام‏ (PVCap) با وزن مولکولی‎های متفاوت و بررسی تاثیر آن بر سینتیک تشکیل هیدرات گازی متان )

نویسندگان: حانیه محسن زاده هدشی , علی دشتی , نوید رمضانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلی‎ان-وینیل‎کاپرولاکتام (PVCap) یکی از بازدارنده‎های سینتیکی تشکیل هیدرات می‎باشد، که در غلظت‎های کم مورد استفاده قرار می‎گیرد. در این پژوهش برای تولید PVCap از آزوبیس‎ ایزو بوتیرونیتریل (AIBN) به عنوان آغازگر رادیکالی استفاده شد. بسپارش محلولی جهت آسان کردن فرآیندهای اختلاط و انتقال حرارت و همچنین کنترل وزن مولکولی انتخاب گردید. با تغییر شرایط واکنش بسپارش دو نوع PVCap با وزن مولکولی کم و وزن ملکولی زیاد سنتز و تعیین مشخصه گردید. سپس بررسی عملکرد پلیمر حاصله در آزمایش های تشکیل هیدرات گازی در راکتور الاکلنگی فشار بالا با گاز متان انجام شد. نتایج نشان داد که PVCap با وزن مولکولی کم عملکرد بهتری به عنوان بازدارنده هیدرات گاز متان داشت. بازدارندگی قوی پلیمر با وزن مولکولی کم به حدی بود که در راکتور با فشار 60 بار هیدرات تشکیل نشده و برای تشکیل هیدرات نیاز به افزایش نیروی محرکه بود. همچنین با کاهش وزن مولکولی از 7000 تا 4000 گرم بر مول دمای ابری شدن ( Tcl ) محلول پلیمری در آب نیز حدود 0C 10 افزایش یافت. همچنین زمان القاء پلیمر با وزن مولکولی بالا 1080 ثانیه افزایش یافته بود در حالی که پلیمر با وزن مولکولی پایین 2970 ثانیه زمان القاء را افزایش داده بود.

کلمات کلیدی

, بسپارش, پلی‎ان-وینیل‎کاپرولاکتام, هیدرات متان, بازدارنده سینتیکی, وزن مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075651,
author = {محسن زاده هدشی, حانیه and دشتی, علی and رمضانیان, نوید},
title = {بسپارش پلی‎ان-وینیل‎کاپرولاکتام‏ (PVCap) با وزن مولکولی‎های متفاوت و بررسی تاثیر آن بر سینتیک تشکیل هیدرات گازی متان},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی},
year = {2019},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {بسپارش، پلی‎ان-وینیل‎کاپرولاکتام، هیدرات متان، بازدارنده سینتیکی، وزن مولکولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بسپارش پلی‎ان-وینیل‎کاپرولاکتام‏ (PVCap) با وزن مولکولی‎های متفاوت و بررسی تاثیر آن بر سینتیک تشکیل هیدرات گازی متان
%A محسن زاده هدشی, حانیه
%A دشتی, علی
%A رمضانیان, نوید
%J دومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی
%D 2019

[Download]