اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران , 2019-01-30

عنوان : ( بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظتهای مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی چاودار ( Secale cereale L. ) )

نویسندگان: فریبا پورحسن , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مراجعه به فایل مقاله

کلمات کلیدی

, درصد نهایی جوانهزنی , سرعت جوانه زنی, تنش شوری, تنش خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075669,
author = {پورحسن, فریبا and راشدمحصل, محمدحسن and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظتهای مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی چاودار ( Secale cereale L. )},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران},
year = {2019},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {درصد نهایی جوانهزنی ، سرعت جوانه زنی، تنش شوری، تنش خشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظتهای مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی چاودار ( Secale cereale L. )
%A پورحسن, فریبا
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
%D 2019

[Download]