یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2019-01-29

عنوان : ( پهنه بندی سیلاب رودخانه با استفاده از تلفیق مدل HEC-RAS و Civil 3D (مطالعه موردی: رودخانه کشف رود) )

نویسندگان: پوریا انوری , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت های سیلابی و مناطق مجاور رودخانه ها که به دلیل شرایط خاص خویش فضاهایی مناسب برای انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند، همواره در معرض خطرات ناشی از وقوع سیلاب ها قرار دارند. از این رو در این مناطق تعیین میزان پیشروی سیلاب و ارتفاع آن نسبت به رقوم سطح زمین و نیز تعیین خصوصیات سیلاب در دوره بازگشت های مختلف که تحت عنوان پهنه بندی سیلاب صورت می گیرد، حائز اهمیت فراوان خواهد بود. در این بررسی ضمن معرفی کاربرد و توانایی های تلفیق مدل HEC-RAS و نرم افزار Civil 3D به پهنه بندی سیلاب با دروه بازگشت های مختلف در رودخانه کشف رود (به دلیل اهمیت جغرافیایی و زیست محیطی بازه پل گرجی تا پل جاده کلات) پرداخته شد. در این تحقیق به منظور برآورد مقادیر سیلاب با دوره بازگشت های مختلف در محدوده مطالعاتی از آمار و اطلاعات مربوط به ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی بر روی رودخانه کشف رود پایین دست منطقه استفاده گردید و پس از بررسی نقشه های توپوگرافی و کاداستر منطقه و در نظر گرفتن مقاطع عرضی و تعیین ضریب مانینگ و استفاده از نرم افزار HEC-RAS نقشه های سطح و سرعت سیل در دوره بازگشت 50 ساله تهیه شد.

کلمات کلیدی

, پهنه بندی سیلاب, HEC-RAS, مهندسی رودخانه, کشف رود, Civil 3D
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075706,
author = {انوری, پوریا and فریدحسینی, علیرضا},
title = {پهنه بندی سیلاب رودخانه با استفاده از تلفیق مدل HEC-RAS و Civil 3D (مطالعه موردی: رودخانه کشف رود)},
booktitle = {یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2019},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {پهنه بندی سیلاب، HEC-RAS، مهندسی رودخانه، کشف رود، Civil 3D},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی سیلاب رودخانه با استفاده از تلفیق مدل HEC-RAS و Civil 3D (مطالعه موردی: رودخانه کشف رود)
%A انوری, پوریا
%A فریدحسینی, علیرضا
%J یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2019

[Download]