هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب , 2019-08-05

عنوان : ( تلفیق بهره‌‌برداری از پایگاه داده ماهواره‌ای و زمینی در مدل‌سازی سامانه منابع آب حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز آمودریا) )

نویسندگان: پوریا انوری , محمدرضا علوی مقدم , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی منابع آب در مقیاس حوضه آبریز، از اهمیت زیادی در مدیریت منابع آب برخوردار می باشد و برآورد مولفه های مختلف آن (مانند بیلان منابع آب، وضعیت آب های زیرزمینی و...) در مقیاس های مکانی بزرگ به دلیل عدم در اختیار بودن داده های مناسب، همواره با مشکلات فراوانی روبرو بوده است. یکی از راه های فایق آمدن به این مشکلات استفاده تلفیقی از تصاویر ماهواره ای و مدل های هیدرولوژیکی می باشد. تحقیق حاضر به منظور محاسبه میزان منابع و مصارف آب و محاسبه اجزای بیلان آب سطحی با استفاده ترکیبی از مدل هیدرولوژیکی MODSIM و داده های ماهواره ای و زمینی مختلف در حوضه آبریز آمودریا صورت پذیرفت. بدین منظور مولفه های بیلان آب سطحی، منابع و مصارف آب (نظیر شرب، کشاورزی و صنعت) در این حوضه با استفاده از اطلاعات TRMM، GPM و GLDAS استخراج و در نرم افزار MODSIM اجرا شد. همچنین منابع آب سطحی و مصارف آن نیز به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن مشخص شدن مقادیر آن، در نهایت مقدار تامین نیازها و کمبودها در این حوضه آبریز بدست آید.

کلمات کلیدی

, داده ماهواره‌ای, مدل‌سازی, آمودریا, MODSIM, سنجش از دور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075707,
author = {انوری, پوریا and محمدرضا علوی مقدم and فریدحسینی, علیرضا},
title = {تلفیق بهره‌‌برداری از پایگاه داده ماهواره‌ای و زمینی در مدل‌سازی سامانه منابع آب حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز آمودریا)},
booktitle = {هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {داده ماهواره‌ای، مدل‌سازی، آمودریا، MODSIM، سنجش از دور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تلفیق بهره‌‌برداری از پایگاه داده ماهواره‌ای و زمینی در مدل‌سازی سامانه منابع آب حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز آمودریا)
%A انوری, پوریا
%A محمدرضا علوی مقدم
%A فریدحسینی, علیرضا
%J هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
%D 2019

[Download]