هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان , 2019-06-12

عنوان : ( بررسی مقایسه ای تاثیر روانکاوی برخی افسانه های پریانی ایرانی و فرانسوی براساس نظریه ی بتلهایم )

نویسندگان: طاهره خامنه باقری , نجمه واعظی دهنوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارآمدی و در عین حال جذاب بودن کتاب های کودکان، شاید پیش از آن که نزد خانواده حائز اهمیت باشد، نزد مولف ادبیات کودک بسیار چالش بر انگیز است. خلق اثری که بتواند کودک را جذب کند، به او آموزش دهد، از لحاظ روان شناختی روی او تاثیر بگذارد، کاری دشوار است. در همین راستا مولفان ادبیات کودک از زمینه های مختلفی بهره می بر ند همچون ک تاب های ادب یات کودک غیر ایرانی، داس تان های حماسی ایرانی، بازنویسی داستان های قدیمی و غیره... آن چه در این مقاله مد نظر است معرفی تاثیر روان کاوی چند افسانه ی ایرانی و مشابه فرانسوی آن ها است. هدف، معرفی تعداد محدودی افسانه هایی است که نسخه ی فرانسوی آن ها و یا مشابه آن ها بسیار شنیده شده است در حالی که نسخه ی فارسی مهجور مانده و به فراموشی سپرده شده است ؛ و رسیدن به پاسخ این سوال است که آیا افسانه های ایرانی نیز می توانند همانند مشابه خود تاثیر روان کاوی به سزایی بر کودکان بگذارند شاید بتوان از این طریق دید دیگری نسبت به این افسانه ها به مولفین ادبیات کودک بدهیم تا بتوانند بیش از پیش به اهدافشان در این زمینه نزدیک شوند.

کلمات کلیدی

, افسانه فرانسوی, افسانه ایرانی, روانکاوی, برونو بتلهایم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075711,
author = {خامنه باقری, طاهره and واعظی دهنوی, نجمه},
title = {بررسی مقایسه ای تاثیر روانکاوی برخی افسانه های پریانی ایرانی و فرانسوی براساس نظریه ی بتلهایم},
booktitle = {هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {افسانه فرانسوی، افسانه ایرانی، روانکاوی، برونو بتلهایم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای تاثیر روانکاوی برخی افسانه های پریانی ایرانی و فرانسوی براساس نظریه ی بتلهایم
%A خامنه باقری, طاهره
%A واعظی دهنوی, نجمه
%J هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
%D 2019

[Download]