دوازدهمین کنگره سرامیک ایران , 2019-04-30

عنوان : ( بررسی تاثیر سوخت و کمک سوخت بر تبلور فازی اکسیدهای منگنز سنتز شده به روش سنتز احتراقی در محلول )

نویسندگان: زهرا ملائی , فرزاد کرمانی , سحر ملازاده بیدختی , جلیل وحدتی خاکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075726,
author = {ملائی, زهرا and کرمانی, فرزاد and ملازاده بیدختی, سحر and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {بررسی تاثیر سوخت و کمک سوخت بر تبلور فازی اکسیدهای منگنز سنتز شده به روش سنتز احتراقی در محلول},
booktitle = {دوازدهمین کنگره سرامیک ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنتز احتراقی پرمنگنات نانو ذرات اکسیدهای منگنز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر سوخت و کمک سوخت بر تبلور فازی اکسیدهای منگنز سنتز شده به روش سنتز احتراقی در محلول
%A ملائی, زهرا
%A کرمانی, فرزاد
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J دوازدهمین کنگره سرامیک ایران
%D 2019

[Download]