سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع , 2017-12-24

عنوان : ( بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان )

نویسندگان: جواد مصطفایی , محمد کشتی دار , مهدی سلیمی , محمد علی صاحبکاران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهادینه سازی - ورزش همگانی- دانشجویان

کلمات کلیدی

, نهادینه سازی , ورزش همگانی, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075733,
author = {جواد مصطفایی and کشتی دار, محمد and مهدی سلیمی and محمد علی صاحبکاران},
title = {بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نهادینه سازی - ورزش همگانی- دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان
%A جواد مصطفایی
%A کشتی دار, محمد
%A مهدی سلیمی
%A محمد علی صاحبکاران
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2017

[Download]