کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم رفتاری , 2017-12-20

عنوان : ( بررسی تاثیر شخصیت و هویت برند وفاداری برند طرفداران تیم های فوتبال )

نویسندگان: عبدالله نوریان , مجتبی بخشی , محمد کشتی دار , محمد علی صاحبکاران , حسن صادق نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شخصیت برند- هویت برند - فاداری به برند - طرفداران فوتبال

کلمات کلیدی

, شخصیت برند, هویت برند , فاداری به برند , طرفداران فوتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075734,
author = {عبدالله نوریان and مجتبی بخشی and کشتی دار, محمد and محمد علی صاحبکاران and حسن صادق نیا},
title = {بررسی تاثیر شخصیت و هویت برند وفاداری برند طرفداران تیم های فوتبال},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم رفتاری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شخصیت برند- هویت برند - فاداری به برند - طرفداران فوتبال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر شخصیت و هویت برند وفاداری برند طرفداران تیم های فوتبال
%A عبدالله نوریان
%A مجتبی بخشی
%A کشتی دار, محمد
%A محمد علی صاحبکاران
%A حسن صادق نیا
%J کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم رفتاری
%D 2017

[Download]