سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع , 2017-12-28

عنوان : ( ارائه مدل مفهومی رابطه بین جو سازمانی و امید به زندگی کارکنان: مطالعه موردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی )

نویسندگان: جواد مصطفایی , محمد کشتی دار , مهدی سلیمی , محمد علی صاحبکاران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل مفهومی- جو سازمانی - امید به زندگی - ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی

کلمات کلیدی

, مدل مفهومی, جو سازمانی , امید به زندگی , ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075736,
author = {جواد مصطفایی and کشتی دار, محمد and مهدی سلیمی and محمد علی صاحبکاران},
title = {ارائه مدل مفهومی رابطه بین جو سازمانی و امید به زندگی کارکنان: مطالعه موردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل مفهومی- جو سازمانی - امید به زندگی - ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل مفهومی رابطه بین جو سازمانی و امید به زندگی کارکنان: مطالعه موردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی
%A جواد مصطفایی
%A کشتی دار, محمد
%A مهدی سلیمی
%A محمد علی صاحبکاران
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2017

[Download]