اولین همایش ملی اندیشه تمدنی از نگاه امیرالمومنین علی (ع) با تاکید بر نهج البالغه , 2019-02-06

عنوان : ( بررسی نظام سیاسی مشروع بر اساس سیره عملی و گفتاری امام علی(ع)(با تاکید بر نهج البلاغه) )

نویسندگان: سیدمرتضی نوعی باغبان , حمیدرضا اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس مفاهیم اندیشه سیاسی غرب ،اینگونه می توان استنباط نمود که نظام سیاسی مشروع نظامی است که از سوی مردم پذیرفته شده است و ارزشهای طبقه حاکم و مردم با یکدیگر همسان می باشد.در چنین شرایطی،سبب می شود که مردم از فرامین حکومت اطاعت نمایند. اما در نگاه اسلامی ،علوی علاوه بر تاکید بر ابعاد مردمی و دنیوی در مشروعیت نظام سیاسی ، بر ابعاد معنوی و اخلاقی نیز توجه شایانی شده است . به عبارت دیگر، علاوه بر آنکه یک نظام سیاسی از سوی مردم مورد تایید و مقبولیت قرار می گیرد ،بایستی دارای مشروعیت الهی نیز باشد. بر همین اساس، نگاه امیرامونین به حکومت نگاهی ابزاری است به گونه ای که آن را وسیله ای برای رسیدن به هدف و مقصد اصلی ، یعنی عبودیت و بندگی خدا و دسترسی به منزلگاه کمال معرفی می نماید. بر این اساس سوال اصلی تحقیق عبارتند از: بر اساس سیره عملی و گفتاری امیرالمونین شاخص های نظام سیاسی مشروع چه چیزهای می باشد؟ فرضیه اصلی:بر اساس سیره عملی و گفتاری امیرالمونین نظام سیاسی مشروع نظامی است که علاوه بر مقبولیت مردمی بایستی دارای مشروعیت الهی باشد که ابعاد عدالت،آزادی،تکریم انسانی و وجود کارگزاران شایسته از ویژگی های بارز آن می باشد

کلمات کلیدی

, سیره عملی و گفتاری علی (ع), نظام سیاسی مشروع, آزادی , عدالت, تکریم انسانی, کارگزاران شایسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075740,
author = {نوعی باغبان, سیدمرتضی and حمیدرضا اسماعیلی},
title = {بررسی نظام سیاسی مشروع بر اساس سیره عملی و گفتاری امام علی(ع)(با تاکید بر نهج البلاغه)},
booktitle = {اولین همایش ملی اندیشه تمدنی از نگاه امیرالمومنین علی (ع) با تاکید بر نهج البالغه},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیره عملی و گفتاری علی (ع)،نظام سیاسی مشروع،آزادی ،عدالت،تکریم انسانی،کارگزاران شایسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نظام سیاسی مشروع بر اساس سیره عملی و گفتاری امام علی(ع)(با تاکید بر نهج البلاغه)
%A نوعی باغبان, سیدمرتضی
%A حمیدرضا اسماعیلی
%J اولین همایش ملی اندیشه تمدنی از نگاه امیرالمومنین علی (ع) با تاکید بر نهج البالغه
%D 2019

[Download]