کنترل, دوره (13), شماره (1), سال (2019-5) , صفحات (21-33)

عنوان : ( پایدارسازی محلی برای کلاسی از سیستم های سوئیچ ضربه ای غیرخطی با نایقینی های صفر نشونده تحت ورودی کنترل با نُرم محدود )

نویسندگان: محسن قلعه نوئی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ناصر پریز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگرچه پایداری و پایدارسازی سیستم­ های سوئیچ ضربه ­ای در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته است ولی همچنان مسائلی مانند اشباع محرک ­ها بطور کامل بررسی نشده است. این مقاله، پایدارسازی نمایی کلاسی از سیستم­­های سوئیچ ضربه ­ای غیرخطی را بررسی می­ کند که منابع مختلفی از نایقینی­ های صفرنشونده را در بردارد و در آن سیگنال کنترل دارای نُرم محدود است. به دلیل محدود بودن سیگنال کنترل، پایداری محلی مورد توجه این مقاله می­ باشد. به منظور استخراج شرایط پایداری محلی، در ابتدا برای یک مدل جامع­ تر از سیستم­ های سوئیچ ضربه­ ای، بر اساس تکنیک توابع لیاپانوف چندگانه و حداقل زمان مابین دو سوئیچ متوالی، شرایط کافی تحت هر قاعده سوئیچ دلخواه ارائه می ­گردد. شرایط بیان شده خود نیز به صورت محلی بوده که نسبت به تکنیک ­های سراسری موجود، شانس دستیابی به هدف را بیشتر می­ نماید. همچنین برخلاف تکنیک ­های رایج در توابع لیاپانوف چندگانه، این مقاله همگرایی به یک کران غایی به اندازه کافی کوچک را در نظر دارد چرا که نایقینی ­های مورد نظر صفرنشونده می­ باشند. در ادامه، نتایج حاصل از مدل جامع به سیستم مورد نظر اعمال شده و شرایط کافی پایداری به شکل نامساوی­ های ماتریسی خطی و دوخطی بیان می ­گردد. پس از این، به منظور رسیدن به پارامترهای سیگنال کنترل پایدار­کننده به همراه بزرگترین ناحیه همگرایی و کوچکترین کران غایی، یک مسأله بهینه ­سازی معرفی شده است. در نهایت، با بیان چند مثال، کارایی روش ارائه شده نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, پایداری نمایی, سیستم سوئیچ ضربه ای غیرخطی, فیدبک حالت, نایقینی صفرنشونده, ورودی با نُرم محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075754,
author = {قلعه نوئی, محسن and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and پریز, ناصر},
title = {پایدارسازی محلی برای کلاسی از سیستم های سوئیچ ضربه ای غیرخطی با نایقینی های صفر نشونده تحت ورودی کنترل با نُرم محدود},
journal = {کنترل},
year = {2019},
volume = {13},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۸۳۴۵},
pages = {21--33},
numpages = {12},
keywords = {پایداری نمایی، سیستم سوئیچ ضربه ای غیرخطی، فیدبک حالت، نایقینی صفرنشونده، ورودی با نُرم محدود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پایدارسازی محلی برای کلاسی از سیستم های سوئیچ ضربه ای غیرخطی با نایقینی های صفر نشونده تحت ورودی کنترل با نُرم محدود
%A قلعه نوئی, محسن
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A پریز, ناصر
%J کنترل
%@ ۲۰۰۸-۸۳۴۵
%D 2019

[Download]