یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26

Title : ( تاثیر بستر کشت و نوع گیاهان زینتی بر عملکرد دیوار سبز داخلی در شرایط کشت هیدروپونیک )

Authors: Fatemeh Kazemi , Seedeh Maliheh Rabbani Kheir khah ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

نظر به کمبود فضاهای سبز در شهرها، توسعه سیستم های دیوار سبز می‌توانند تأثیرات مثبتی بر بهبود شیوه زندگی در ساختمان‌ها داشته باشند. به منظور بررسی تاثیر بستر های کشت (کوکوپیت، پرلیت، کوکوپیت + پرلیت (1:1) و کوکوپیت + پرلیت + ورمی کمپوست (1:1:1)) بر روی چهار گونه شامل برگ قاشقی (Peperomia magnoliiaefolia)، کالانکوئه (Kalanchoe blossfeldiana)، آپتنیا (Aptenia cordifolia) و کارپوبروتوس (Carpobrotus edulis) در شرایط کشت در دیوار سبز داخلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی طراحی و اجرا شد. نتایج نشان داد بین گونه‎ها و بسترهای کشت از نظر رطوبت و دمای محیط و صفات کیفی وکمی اختلاف معنی‎داری وجود داشت. یک بستر کشت غنی از مواد آلی مثل ورمی‎کمپوست همراه با پرلیت و کوکوپیت میتواند برای ایجاد یک دیوار سبز داخلی با گونه آپتنیا استفاده شود و ضمن حفظ کیفیت مناسب با ایجاد تعداد برگ و پوشش‎دهی بهتر زیبایی دیوار سبز را باعث می‎شود.

Keywords

, کوکوپیت, ورمی‎کمپوست, کیفیت بصری, باغ عمودی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075763,
author = {Kazemi, Fatemeh and Rabbani Kheir Khah, Seedeh Maliheh},
title = {تاثیر بستر کشت و نوع گیاهان زینتی بر عملکرد دیوار سبز داخلی در شرایط کشت هیدروپونیک},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, IRAN},
keywords = {کوکوپیت، ورمی‎کمپوست، کیفیت بصری، باغ عمودی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بستر کشت و نوع گیاهان زینتی بر عملکرد دیوار سبز داخلی در شرایط کشت هیدروپونیک
%A Kazemi, Fatemeh
%A Rabbani Kheir Khah, Seedeh Maliheh
%J یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2019

[Download]