پنجمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات: با رویکردی فرهنگی , 2019-03-03

عنوان : ( تاثیر گرته‌برداری بر ادبیات داستانی دو دهه اخیر ایران )

نویسندگان: محبوبه نورا , علی خزاعی فرید , مسعود خوش سلیقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترجمه، ادبیات داستانی، گرته‌برداری، گنجینه زبانی

کلمات کلیدی

, ترجمه, ادبیات داستانی, گرته‌برداری, گنجینه زبانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075768,
author = {نورا, محبوبه and خزاعی فرید, علی and خوش سلیقه, مسعود},
title = {تاثیر گرته‌برداری بر ادبیات داستانی دو دهه اخیر ایران},
booktitle = {پنجمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات: با رویکردی فرهنگی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترجمه، ادبیات داستانی، گرته‌برداری، گنجینه زبانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر گرته‌برداری بر ادبیات داستانی دو دهه اخیر ایران
%A نورا, محبوبه
%A خزاعی فرید, علی
%A خوش سلیقه, مسعود
%J پنجمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات: با رویکردی فرهنگی
%D 2019

[Download]