سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2019-09-01

Title : ( Pharmaceutical approaches for targeting microenvironment components in lung cancer )

Authors: Fatemeh Behnam Rassouli ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075781,
author = {Behnam Rassouli, Fatemeh},
title = {Pharmaceutical approaches for targeting microenvironment components in lung cancer},
booktitle = {سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2019},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Pharmaceutical approaches for targeting microenvironment components in lung cancer
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%J سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2019

[Download]