یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران , 2018-02-28

عنوان : ( بررسی ارتباط بین اجتناب مالیاتی آینده و ارزش شرکت و تاثیر وجود سهامدارن عمده بر این رابطه )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , جواد درّه کی , محمدحسین ودیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی آینده و ارزش شرکت می‌باشد. جهت اندازه‌گیری اجتناب مالیاتی آینده از نمره برنامه ریزی مالیاتی که دو عامل ثبات و سطح نرخ مالیات را در نظر می‌گیرد استفاده شده است. معیار ارزش شرکت نسبت Q توبین می‌باشد. بازه زمانی این پژوهش، شامل سال‌های 1393-1389 و نمونه پژوهش شامل 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مذکور بوده است. نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه مستقیم و معنی‌دار بین نمره برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت می‌باشد. علاوه بر این نتایج حاکی از این است که وجود سهامداران عمده در شرکت بر این رابطه تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

کلمات کلیدی

, ارزش شرکت, اجتناب از مالیات, نمره برنامه ریزی مالیاتی, نسبت Q توبین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075819,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and درّه کی, جواد and ودیعی , محمدحسین},
title = {بررسی ارتباط بین اجتناب مالیاتی آینده و ارزش شرکت و تاثیر وجود سهامدارن عمده بر این رابطه},
booktitle = {یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزش شرکت، اجتناب از مالیات، نمره برنامه ریزی مالیاتی، نسبت Q توبین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط بین اجتناب مالیاتی آینده و ارزش شرکت و تاثیر وجود سهامدارن عمده بر این رابطه
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A درّه کی, جواد
%A ودیعی , محمدحسین
%J یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
%D 2018

[Download]