ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه , 2020-03-10

عنوان : ( بررسی جعبه ارزیابی کیفیت چمن به کمک روش پردازش تصویر )

نویسندگان: سجاد مهنان , محمودرضا گلزاریان , فاطمه کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کیفیت چمن به بخش جنبه‌های زیبایی و عملکردی آن تقسیم می‌شود. این ارزیابی شامل تراکم، یکنواختی، رنگ، بافت، تنش‌های محیطی و بیماری شده که توسط ارزیاب انسانی مورد قضاوت قرار می‌گیرد. به دلیل آنکه روش انسانی سلیقه‌ای، نیازمند ارزیاب آموزش‌دیده بوده، در طول زمان و میان ارزیاب‌های غیر یکسان و قابلیت بازتولید ندارد نیازمند جایگزینی برای آن است. یکی از روش‌های جایگزین استفاده از جعبه ارزیابی کیفیت چمن است که با تصویربرداری در محیط نور محصور، اثر خطای محیطی را کم کرده و قابلیت بازتولید و یکنواختی را به ارزیابی کیفیت آورده است. این دستگاه با اندازه‌گیری کیفیت رنگ و درصد پوشش سبز چمن به کیفیت‌سنجی می‌پردازد. هدف این پژوهش ارائه‌ای روشی نوین برای اندازه‌گیری کیفیت رنگ توسط جعبه اندازه‌گیری و کالیبراسیون رنگ به‌دست‌آمده توسط دوربین تصویربرداری با کمک چک رنگ x-rite پرداخته است. بدین منظور ابتدا تصویری از چک رنگ تهیه‌شده و با عبور بهترین خط از میان رنگ‌های درک شده توسط دوربین برای هر مؤلفه‌های اصلی رنگ، مقدار رنگ به‌دست‌آمده به مقدار واقعی آن نزدیک می‌شود. با اجرای این روش، به ترتیب ضریب همبستگی برای مؤلفه‌های رنگی قرمز، سبز و آبی به ترتیب برابر 978/0، 985/0 و 987/0 شد.

کلمات کلیدی

, پردازش تصویر, درصد پوشش سبز چمن, رنگ چمن, کیفیت‌سنجی چمن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075896,
author = {مهنان, سجاد and گلزاریان, محمودرضا and کاظمی, فاطمه},
title = {بررسی جعبه ارزیابی کیفیت چمن به کمک روش پردازش تصویر},
booktitle = {ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه},
year = {2020},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {پردازش تصویر، درصد پوشش سبز چمن، رنگ چمن، کیفیت‌سنجی چمن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جعبه ارزیابی کیفیت چمن به کمک روش پردازش تصویر
%A مهنان, سجاد
%A گلزاریان, محمودرضا
%A کاظمی, فاطمه
%J ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
%D 2020

[Download]