جستارهای نوین ادبی, دوره (50), شماره (199), سال (2019-2) , صفحات (113-134)

عنوان : ( شیوۀ طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده بر مبنای نظریۀ ایوان فوناژی )

نویسندگان: علیرضا سزاوار , مهدخت پورخالقی چترودی , مریم جلالی , اعظم استاجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طنز، یکی از مهم­ترین انواع ادبی است و از راه­های متنوّعی حاصل ­می­شود. یکی از نظریه­پردازان مشهور طنز، ایوان فوناژی، زبان­شناس و روان­شناس برجستة مجارستانی است که مفاهیم مختلف طنز و کارکردهای آن را تبیین و بررسی کرده است. ازآنجاکه نظریة فوناژی در مورد طنز، دارای مصادیق متنوّع و جامع است و نگاهی هم به بررسی طنز بر مبنای آرای روان­شناسی و زبان­شناسی دارد، معیاری مناسب برای بررسی طنز در آثار مختلف ادبی است. فوناژی در نگاهی جزئی­تر و دقیق­تر، میان طنزپردازی در ژانرهای مختلف ادبی و حتّی حوزه­های متفاوت ادبیات مانند ادبیات غنایی یا ادبیات کودک، تمایزاتی قائل است. فوناژی در یک تقسیم­بندی کلّی، طنزپردازی در ادبیات داستانی کودکان را به دو نوع اصلی «انحراف از معیار» و «بازی­های زبانی» تقسیم می­کند و برای هریک از آن‌ها، مؤلّفه­ها و مصادیقی قائل است. در این جستار، داستان­های فرهاد حسن­زاده در حوزة ادبیات کودک و نوجوان با توجّه به آراء فوناژی و تقسیم­بندی او در باب روش­های طنزپردازی در ادبیات داستانی کودک نقد و بررسی شده است. در این بررسی به این نتیجه رسیده‌ایم که حسن‌زاده، از مصادیق مختلف انحراف از معیار به‌ویژه اتّصال کوتاه و تخریب حدس به‌عنوان وجه­ غالب طنزپردازی استفاده کرده است.

کلمات کلیدی

, فوناژی, فرهاد حسن‌زاده, طنز, ادبیات کودک, اتّصال کوتاه, تخریب حدس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075933,
author = {سزاوار, علیرضا and پورخالقی چترودی, مهدخت and مریم جلالی and استاجی, اعظم},
title = {شیوۀ طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده بر مبنای نظریۀ ایوان فوناژی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2019},
volume = {50},
number = {199},
month = {February},
issn = {2008-7187},
pages = {113--134},
numpages = {21},
keywords = {فوناژی; فرهاد حسن‌زاده; طنز; ادبیات کودک; اتّصال کوتاه; تخریب حدس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شیوۀ طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده بر مبنای نظریۀ ایوان فوناژی
%A سزاوار, علیرضا
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A مریم جلالی
%A استاجی, اعظم
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2019

[Download]