مهندسی سازه و ساخت, دوره (6), شماره (1), سال (2019-7) , صفحات (69-84)

عنوان : ( ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی )

نویسندگان: سیدسعید عسکریانی , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خسارت های سازه ای و به دنبال آن خسارت های مالی قابل توجهی که تا کنون در اثر وقوع زمین لرزه های مخرب به وجود آمده است، باعث شده تا محققان و آیین نامه ها به منظور طراحی لرزه ای سازه ها برای محدود کردن سطح خرابی آن ها به تدریج از رویکرد طراحی تجویزی به سمت طراحی بر اساس عملکرد حرکت کنند. در روش طراحی بر اساس عملکرد طراحی سازه ها به گونه ای انجام می شود که برای زلزله های با دوره بازگشت مشخص، سطح خرابی سازه با کاربری معین از مقدار پذیرفته شده ای تجاوز نکند. تحلیل های شکنندگی لرزه ای یکی از مهمترین ابزارهای لازم در طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد به شمار می روند که منجر به تولید توابع و منحنی-های شکنندگی می شوند. توابع شکنندگی ابزاری توانمند برای ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای سازه ها به شمار می روند. در این پژوهش با هدف ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار و به منظور مقایسه ی آسیب پذیری لرزه ای آن ها با دیوارهای برشی فولادی ساده، توابع شکنندگی گسترش یافته و منحنی های شکنندگی تولید شده اند. در این خصوص، اثر زاویه ی موج نیز در نمونه های موج دار مورد بررسی قرار گرفته است. تولید این منحنی ها از طریق انجام تحلیل های دینامیکی افزایشی میسر شده است. به این منظور از تغییرمکان بین طبقه ای به عنوان شاخص خسارت و از بیشینه شتاب زمین به عنوان شاخص شدت تحریک استفاده گردیده است. بررسی منحنی های تولید شده نشان می دهد که در نمونه های موج دار در شدت های پایین لرزه ای با افزایش زاویه-ی موج، احتمال خرابی کاهش می یابد. این در حالی است که در شدت های بالای لرزه ای با افزایش زاویه ی موج، احتمال خرابی افزایش یافته است. از سوی دیگر، نتایج بیان گر رفتار لرزه ای مناسب تر نمونه های موج دار نسبت به نمونه ی ساده در شدت های پایین لرزه ای است.

کلمات کلیدی

, منحنی شکنندگی, دیوار برشی فولادی, ورق ساده, ورق موج دار, تحلیل دینامیکی افزایشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075979,
author = {عسکریانی, سیدسعید and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2019},
volume = {6},
number = {1},
month = {July},
issn = {2476-3977},
pages = {69--84},
numpages = {15},
keywords = {منحنی شکنندگی، دیوار برشی فولادی، ورق ساده، ورق موج دار، تحلیل دینامیکی افزایشی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی
%A عسکریانی, سیدسعید
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2019

[Download]