ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (16), شماره (2), سال (2019-8) , صفحات (32-57)

عنوان : ( تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی )

نویسندگان: فاطمه بخشی شادمهری , سیدهادی زرقانی , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیرساخت های شهری بخش مهمی از دارایی ها کشور محسوب می شوند که آسیب به آنها می تواند امنیت شهروندان را با خطر جدی مواجه نماید. در بین زیرساخت‌ها، زیرساخت آب شهری به دلیل نیاز پایدار شهروندان و صنایع از اهمیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ این سؤال است که عناصر زیرساخت آب به چه میزان آسیب پذیر هستند؟ یافته های پژوهش در دو بخش کتابخانه ای و میدانی نشان می دهد که تهدیدات به‌صورت مختلفی عناصر زیرساخت آب را در بخش‌های تأمین، تصفیه و توزیع مورد آسیب قرار می‌دهند. همچنین در آزمون x2 مشخص شده همه دارایی ها به‌جز چشمه آسیب‌پذیری بالایی دارند و آزمون فریدمن نشان می دهد که بیشترین آسیب در اقدامات تروریستی به لوله های توزیع آب و مخازن زمینی، در بیو تروریسم سدها و ایستگاه پمپاژ و در تروریست سایبری نیز سدها و تصفیه خانه ها می باشد.

کلمات کلیدی

, آسیب پذیری, زیرساخت آب شهری, تهدیدات تروریستی, ارزیابی امنیتی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076031,
author = {بخشی شادمهری, فاطمه and زرقانی, سیدهادی and خوارزمی, امید علی},
title = {تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی},
journal = {ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly},
year = {2019},
volume = {16},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-4331},
pages = {32--57},
numpages = {25},
keywords = {آسیب پذیری، زیرساخت آب شهری، تهدیدات تروریستی، ارزیابی امنیتی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی
%A بخشی شادمهری, فاطمه
%A زرقانی, سیدهادی
%A خوارزمی, امید علی
%J ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly
%@ 1735-4331
%D 2019

[Download]