اقتصاد کاربردی, دوره (9), شماره (28), سال (2019-6) , صفحات (43-54)

عنوان : ( پیش بینی نرخ رشد قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از رگرسیون داده ها با تواتر متفاوت(میداس) )

نویسندگان: عماد کاظم زاده , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا به دلایل مختلفی از جمله کسب سود، حفظ ارزش دارایی، جواهرات، پزشکی صورت می‌گیرد. به همین منظور پیش بینی قیمت طلا مورد توجه قرار گرفته است. در گذشته از روش‌های مختلفی برای پیش بینی قیمت طلا استفاده شده است. در این پژوهش ما برای این منظور از الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت که این امکان را فراهم می‌کند که متغیرهای سری زمانی بصورت سالانه، فصلی، ماهانه و حتی روزانه در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. برآورد الگوها با استفاده از نرم افزار R در محدوده فصل سوم 1376 تا فصل سوم 1396 استفاده شده است. در ابتدا از داده‌های فصل سوم 1396 استفاده نشده است تا بتوان قدرت پیش بینی مدل را خارج از محدوده برآورد مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان داد که پیش بینی اولیه برای فصل سوم 1396 بدون وارد کردن داده‌های ماهانه مربوط به این فصل رشد 8.92 را نسبت به فصل قبل نشان می‌دهد که با مقایسه آن با قیمت واقعی خواهیم دید که مدل از قدرت پیش بینی بالایی برخوردار است. پس از واردکردن داده‌های ماه‌های مهر ، آبان و آذر به ترتیب دقت پیش بینی بالاتر رفته و به قیمت واقعی بسیار نزدیک‌تر شده است. در آخر به پیش بینی قیمت طلا برای فصل چهارم 1396 با استفاده از داده‌ها تا فصل پاییز می‌پردازیم که نتیجه پیش بینی نشان از رشد 11.72 برای این فصل نسبت به فصل پاییز نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, پیش بینی قیمت طلا, الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت, میداس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076044,
author = {کاظم زاده, عماد and ابراهیمی سالاری, تقی and بهنامه, مهدی},
title = {پیش بینی نرخ رشد قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از رگرسیون داده ها با تواتر متفاوت(میداس)},
journal = {اقتصاد کاربردی},
year = {2019},
volume = {9},
number = {28},
month = {June},
issn = {2251-6212},
pages = {43--54},
numpages = {11},
keywords = {پیش بینی قیمت طلا، الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت، میداس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی نرخ رشد قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از رگرسیون داده ها با تواتر متفاوت(میداس)
%A کاظم زاده, عماد
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A بهنامه, مهدی
%J اقتصاد کاربردی
%@ 2251-6212
%D 2019

[Download]