سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2019-09-01

عنوان : ( بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی CeO2NPs تولید شده توسط روشناور لیز شده باکتری Vibrio sp. VLC )

نویسندگان: محمد مسگری , منصور مشرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری های لومینسانس کاربردهای متعددی در بیوتکنولوژی دارند که یکی از کاربردهایی که اخیرا به آن توجه شده بیوسنتز نانوذرات مختلف می باشد. نانوذره اکسید سریم از اهمیت ویژه ای در صنعت و پزشکی برخوردار است لذا تولید آن با یک روش ساده، سالم و سریع مورد توجه محققین قرار دارد. برای تولید این نانوذره در این تحقیق ابتدائا باکتری لومینسانس Vibrio sp. VLC در محیط کشت SWC رشد داده شد و خاصیت بیولومینسانسی آن با مشاهده انتشار نور سبز آبی در تاریکی به اثبات رسید. سپس باکتری مزبور در محیط کشت SWC رشد داده شد و بعد از سانتریفیوژ به آن 0.2 گرم نمک سریم نیترات اضافه گردیده و تشکیل نانوذره اکسید سریم با مشاهده رسوب سفید تائید گردید. سپس با روشهای طیف سنجی اشعه ماوراء بنفش، XRD و DLS نانوذره سنتز شده مشخصه یابی گردیده و خاصیت آنتی اکسیدانی آن از طریق درصد مهار 2، 2 دی فنیل 1 پیکریل هیدرازیل (DPPH) و آنالیز های مولکولی اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که نانوذره بیوژنیک اکسید سریم که در این تحقیق بدست آمده دارای طول موج 260 نانومتر و اندازه 33 نانومتر می باشد. همچنین در خصوص خاصیت آنتی اکسیدانی این نانوذره در غلظت 125 میکروگرم بر میلی‌لیتر 77 درصد مهار DPPH داشته است. بنابراین می توان کاربردهای متعدد دیگر این نانوذره را مانند خواص ضد میکروبی و ضد سرطانی و ضد بیوفیلمی مورد بررسی قرار داد.

کلمات کلیدی

, بیوسنتز, نانوذره اکسید سریم, باکتری لومینسانس, فعالیت آنتی اکسیدانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076130,
author = {مسگری, محمد and مشرقی, منصور},
title = {بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی CeO2NPs تولید شده توسط روشناور لیز شده باکتری Vibrio sp. VLC},
booktitle = {سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیوسنتز، نانوذره اکسید سریم، باکتری لومینسانس، فعالیت آنتی اکسیدانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی CeO2NPs تولید شده توسط روشناور لیز شده باکتری Vibrio sp. VLC
%A مسگری, محمد
%A مشرقی, منصور
%J سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2019

[Download]