نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران , 2019-08-31

عنوان : ( بررسی قابلیت بیوکنترلی مخمر اندوفیتی جداسازی شده ازدرختان پسته استان خراسان رضوی )

نویسندگان: والا رضوانی , پریسا طاهری , حمیدرضا پوریانفر , احمد درخشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخمرهااز جمله کارآمدترین ...

کلمات کلیدی

, قارچ, کنترل بیولوژیک, ورتیسیلیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076137,
author = {والا رضوانی and طاهری, پریسا and حمیدرضا پوریانفر and احمد درخشان},
title = {بررسی قابلیت بیوکنترلی مخمر اندوفیتی جداسازی شده ازدرختان پسته استان خراسان رضوی},
booktitle = {نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران},
year = {2019},
location = {کرج, ايران},
keywords = {قارچ- کنترل بیولوژیک- ورتیسیلیوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قابلیت بیوکنترلی مخمر اندوفیتی جداسازی شده ازدرختان پسته استان خراسان رضوی
%A والا رضوانی
%A طاهری, پریسا
%A حمیدرضا پوریانفر
%A احمد درخشان
%J نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
%D 2019

[Download]