نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران , 2019-08-31

عنوان : ( ارزیابی تاثیر عصاره الکلی ختمی خبازی بر فعالیت آنزیم سلولاز گونه های آلترناریا بیماریزادر مرکبات )

نویسندگان: فاطمه مقصودی پورزیدآبادی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر عصاره الکلی برگ

کلمات کلیدی

, خاصیت ضد قارچی, گیاه دارویی, پرتقال, آنزیم مخرب دیواره سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076139,
author = {مقصودی پورزیدآبادی, فاطمه and طاهری, پریسا},
title = {ارزیابی تاثیر عصاره الکلی ختمی خبازی بر فعالیت آنزیم سلولاز گونه های آلترناریا بیماریزادر مرکبات},
booktitle = {نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران},
year = {2019},
location = {کرج, ايران},
keywords = {خاصیت ضد قارچی- گیاه دارویی- پرتقال- آنزیم مخرب دیواره سلولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر عصاره الکلی ختمی خبازی بر فعالیت آنزیم سلولاز گونه های آلترناریا بیماریزادر مرکبات
%A مقصودی پورزیدآبادی, فاطمه
%A طاهری, پریسا
%J نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
%D 2019

[Download]