یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01

عنوان : ( روش جدید تحلیل جریان در مجاری باز با استفاده از سری فوریه )

نویسندگان: امین مزارعی بهبهانی , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک حل تحلیلی برای معادلات هایپربولیک خطی شده سنت ونانت، با استفاده از سری فوریه و با در نظر گرفتن شرط مرزی پایین-دست ارائه شده است. برای بررسی روش، مدلی با شرط مرزی هیدروگراف اشل در بالادست و منحنی دبی اشل در پاییندست اجرا گردید. این مدل با نتایج حاصل از مدلهای آزمایشگاهی، تحلیلی و روش عددی پریسمن مقایسه شده است. با توجه به دقت، سرعت و پایداری بدون قید و شرط مدل، این روش برای پیشبینی و هشدار به موقع سیل بسیار مناسب میباشد.

کلمات کلیدی

, موج دینامیکی, تبدیل فوریه سریع, روش ماتریس انتقال, روندیابی سیل, جریان غیریکنواخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076153,
author = {مزارعی بهبهانی, امین and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {روش جدید تحلیل جریان در مجاری باز با استفاده از سری فوریه},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {موج دینامیکی، تبدیل فوریه سریع، روش ماتریس انتقال، روندیابی سیل، جریان غیریکنواخت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش جدید تحلیل جریان در مجاری باز با استفاده از سری فوریه
%A مزارعی بهبهانی, امین
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2019

[Download]