دومین همایش بین المللی وب پژوهشی , 2016-04-26

عنوان : ( ارزیابی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاه های غیرانتفاعی ایران )

نویسندگان: نعیمه مروارید , زهرا خندان , حسن بهزادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت وب سایت کتابخانه های دانشگاه های غیرانتفاعی ایران است تا ضمن کسب اطلاعات لازم از کم و کیف آن ها، وب سایت های مفید و کارآمد شناسایی، معرفی و رتبه بندی شوند. روش بررسی: ابزار مورد استفاده در این پژوهش، ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت ها (WQET) است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، ده وب سایت برتر کتابخانه های دانشگاه های غیر انتفاعی ایران بر اساس رتبه بندی مرکز منطقه ای شیراز «ارزیابی وب سایت دانشگاه ها» هستند. در صفحه اصلی این رتبه بندی وب سایت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، به ترتیب رتبه، دانشگاه های غیرانتفاعی توسط محققین شناسایی و سپس وب سایت کتابخانه هایشان با مشاهده مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع با توجه به پرسش های پژوهش، نتایج به دست آمده حاکی از آن است معیارهای عملکرد(با 4%52 امتیاز) و محتوا (با 8%47امتیاز) در سطح عالی هستند. همچنین وب سایت کتابخانه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) رتبه نخست رعایت معیارهای 9 گانه را بدست آورد و کتابخانه دانشگاه مهر آستان رتبه آخر امتیازهای مربوطه را کسب نمود. همچنین مشخص شد که تنها یک وب سایت دارای رتبه کیفی عالی است و 7 وب سایت نیز به لحاظ کیفی چندان قابل اعتماد نیستند. نتیجه گیری: کتابخانه های دانشگاه های موسسات غیرانتفاعی می بایست تلاش بیشتری را در خصوص ارتقای وب سایتهای خود به عمل آورند تا بتوانند از این طریق خدمات بهتری را به دانشجویان ارائه دهند.

کلمات کلیدی

, ارزیابی کیفیت, وب سایت, کتابخانه ها, دانشگاه های غیرانتفاعی, ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت ها (WQET)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076165,
author = {نعیمه مروارید and زهرا خندان and بهزادی, حسن},
title = {ارزیابی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاه های غیرانتفاعی ایران},
booktitle = {دومین همایش بین المللی وب پژوهشی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی کیفیت، وب سایت، کتابخانه ها، دانشگاه های غیرانتفاعی، ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت ها (WQET)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاه های غیرانتفاعی ایران
%A نعیمه مروارید
%A زهرا خندان
%A بهزادی, حسن
%J دومین همایش بین المللی وب پژوهشی
%D 2016

[Download]