مصالح و سازه های بتنی, دوره (3), شماره (2), سال (2019-1) , صفحات (89-101)

عنوان : ( بررسی عملکرد چسب پایه سیمانی در اتصال بلوک های سبک پیش ساخته AAC )

نویسندگان: میلاد امانیان , فرید کفیلی علمداری , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به کاربرد اجباری بلوک های بتن سبک AAC در دیوار ساختمان‌ها، لزوم بهره‌برداری مناسب و جلوگیری از عدم اتلاف مصالح به لحاظ دوباره‌کاری در اصلاح و مرمت ترک‌خوردگی در این مصالح و استفاده بهینه با عملکرد بالا از چسب در این پژوهش مد نظر قرار گرفت. ابتدا مقاومت فشاری بلوک توسط آزمایش نمونه‌های مکعبی با ابعاد 200 میلی‌متر اندازه‌گیری شد. نتایج مبین مقدار مقاومت فشاری حداقل و حداکثر 4/2 و 1/3 با میانگین 7/2 مگاپاسکال بودند. جهت تعیین ضریب کشسانی، تعداد 5 نمونه مکعبی به ابعاد 100 میلیمتر نیز تحت بارگذاری فشاری همراه با اندازه‌گیری تغییر شکل محوری نمونه قرار گرفت. روند کسب مقاومت چسب بلوک با آزمایش 28 نمونه منشوری به ابعاد 100×100×200 میلیمتر که دو به دو توسط چسب بلوک به یکدیگر چسبانده شده بود در زمان‌های مشخص از 8 ساعت تا 35 روز تحت آزمایش خمش سه نقطه‌ای قرار گرفت. سپس نتایج با 4 نمونه مبنا به ابعاد 100×100×400 میلیمتر مقایسه گردید. نتایج نشان داد که پس از گذشت زمان 48 ساعت مقاومت چسبندگی چسب از مقاومت گسیختگی بلوک فراتر می‌رود.

کلمات کلیدی

, بلوک AAC, مقاومت چسبندگی, ظرفیت خمشی, چسب اتصال دهنده بلوک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076187,
author = {امانیان, میلاد and کفیلی علمداری, فرید and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {بررسی عملکرد چسب پایه سیمانی در اتصال بلوک های سبک پیش ساخته AAC},
journal = {مصالح و سازه های بتنی},
year = {2019},
volume = {3},
number = {2},
month = {January},
issn = {2538-5828},
pages = {89--101},
numpages = {12},
keywords = {بلوک AAC، مقاومت چسبندگی، ظرفیت خمشی، چسب اتصال دهنده بلوک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد چسب پایه سیمانی در اتصال بلوک های سبک پیش ساخته AAC
%A امانیان, میلاد
%A کفیلی علمداری, فرید
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J مصالح و سازه های بتنی
%@ 2538-5828
%D 2019

[Download]