صنایع الکترونیک, دوره (10), شماره (3), سال (2019-12) , صفحات (69-84)

عنوان : ( ارائه پروتکلی جامع و سبک وزن برای احرازهویت دو طرفه دستگاه‌های VoIP مبتنی بر کارت هوشمند )

نویسندگان: هاله امین طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همزمان با فراگیری استفاده از فناوری صوت بر روی IP (VoIP)برای انتقال داده‌های چند رسانه‌ای نظیر صوت و تصویر، پروتکل برقراری نشست(SIP)، در مرکز توجه بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است. برای برقراری یک کانال ارتباطی امن بین دو طرف ارتباط با استفاده از SIP ، احرازهویت طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال‌های اخیر، پژوهش‌های زیادی در زمینه پروتکل‌های احرازهویت انجام شده است که از جمله می‌توان طرحی سبک وزن برای احراز‌هویت درVoIP را که توسط ژنگ و همکاران ارائه شده نام برد. در این مقاله ابتدا اثبات خواهیم کرد طرح ژنگ در برابر حملات افشای پارامتر‌های تصادفی و منع‌ سرویس مقام نیست و نیاز امنیتی محرمانگی رو به جلو را تامین نمی‌کند. در ادامه، پروتکلی سبک وزن وکارآمد ارائه کرده‌ایم و نشان‌ داده‌ایم که پروتکل پیشنهادی در مقابل حملات مختلف مقاوم است و قادر به تامین نیازمندی‌های امنیتی اساسی همانند محرمانگی روبه جلو و گمنامی کاربر می باشد. همچنین عملکرد پروتکل پیشنهادی را به لحاظ پیچیدگی محاسباتی مورد بررسی قرار داده و نشان داده ایم که روش پیشنهادی در مقایسه با اغلب روشهای مشابه، دارای پیچیدگی محاسباتی کمتری می‌باشد. در نهایت، صحت پروتکل پیشنهادی را با ابزارهای رسمی Scyther و Proverif اثبات نموده‌ایم.

کلمات کلیدی

, احرازهویت, Proverif , Scyther , SIP, VoIP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076211,
author = {امین طوسی, هاله},
title = {ارائه پروتکلی جامع و سبک وزن برای احرازهویت دو طرفه دستگاه‌های VoIP مبتنی بر کارت هوشمند},
journal = {صنایع الکترونیک},
year = {2019},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {1683-0857},
pages = {69--84},
numpages = {15},
keywords = {احرازهویت، Proverif ،Scyther ، SIP; VoIP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه پروتکلی جامع و سبک وزن برای احرازهویت دو طرفه دستگاه‌های VoIP مبتنی بر کارت هوشمند
%A امین طوسی, هاله
%J صنایع الکترونیک
%@ 1683-0857
%D 2019

[Download]