سومین کنگره طب حیوانات همراه , 2019-10-03

عنوان : ( کنترل بیماری های کرمی در اسب: دیدگاه های تازه )

نویسندگان: کامران شریفی , رامین مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وقوع توان مقاومت در برابر داروهای ضد کرمی در انگل های کرمی اسب در حال حاضر به مرحله نگران کننده ای رسیده است. راه حل پیشنهادی در این است که آن دسته از اسب ها با آلودگی سنگین (بیش از 200 تخم کرم در هر گرم مدفوع) شناسایی و درمان شوند و از درمان اسب های با آلودگی متوسط و سبک خودداری شود. کرم های دو دسته اخیر در معرض دارو قرار نگرفته، بنا بر این حامل ژن حساسیت باقی خواهند ماند و ژن مقاومت در کرم های اسب هایی که به خاطر آلودگی سنگین درمان شده اند در میان ژن حساسیت به دارو رقیق خواهد شد. به عبارتی، با توجه به این که ریشه کنی کامل آلودگی های کرمی غیر ممکن است، باید جمعیت کرم های انگلی حساس به دارو به نحو مقتضی باید حفظ شود.

کلمات کلیدی

, اسب, مقاومت کرم های انگلی به دارو, کرم های پناهنده, رفوژیا, درمان انتخابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076222,
author = {شریفی, کامران and مرادی, رامین},
title = {کنترل بیماری های کرمی در اسب: دیدگاه های تازه},
booktitle = {سومین کنگره طب حیوانات همراه},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسب، مقاومت کرم های انگلی به دارو، کرم های پناهنده، رفوژیا، درمان انتخابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل بیماری های کرمی در اسب: دیدگاه های تازه
%A شریفی, کامران
%A مرادی, رامین
%J سومین کنگره طب حیوانات همراه
%D 2019

[Download]