چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران , 2019-08-26

عنوان : ( بررسی متابولیت های تولید شده توسط جدایه های Pseudomonas spp و اثر آن بر روی جدایه قارچ Rhizoctonia solani AG1A در سیب زمینی )

نویسندگان: سحر تدین , سعید طریقی , مجتبی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076229,
author = {تدین, سحر and طریقی, سعید and ممرآبادی, مجتبی},
title = {بررسی متابولیت های تولید شده توسط جدایه های Pseudomonas spp و اثر آن بر روی جدایه قارچ Rhizoctonia solani AG1A در سیب زمینی},
booktitle = {چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران},
year = {2019},
location = {ساری, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی متابولیت های تولید شده توسط جدایه های Pseudomonas spp و اثر آن بر روی جدایه قارچ Rhizoctonia solani AG1A در سیب زمینی
%A تدین, سحر
%A طریقی, سعید
%A ممرآبادی, مجتبی
%J چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران
%D 2019

[Download]