چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران , 2019-08-26

عنوان : ( شناسایی هیفومیست های چوبزی در استان مازندران )

نویسندگان: امید کریمی , مجتبی ممرآبادی , محمد علی تاجیک قنبری , خلیل بردی فتوحی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076231,
author = {کریمی, امید and ممرآبادی, مجتبی and محمد علی تاجیک قنبری and خلیل بردی فتوحی فر},
title = {شناسایی هیفومیست های چوبزی در استان مازندران},
booktitle = {چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران},
year = {2019},
location = {ساری, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی هیفومیست های چوبزی در استان مازندران
%A کریمی, امید
%A ممرآبادی, مجتبی
%A محمد علی تاجیک قنبری
%A خلیل بردی فتوحی فر
%J چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران
%D 2019

[Download]