سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها , 2019-04-17

عنوان : ( تحلیل الگوی مصرف انرژی برق در خانه هوشمند با استفاده از سلسله مراتب زمانی )

نویسندگان: سروش امیدوار طهرانی , حدیثه مرادی ثانی , بهشید بهکمال , هاله امین طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت الگوی مصرف، نقشی کلیدی در مدیریت آن ایفا میکند و تجزیه و تحلیل رفتار دستگاهها تاثیر بهسزایی در این بخش دارد. مصرف خانگی، سهم زیادی از برق تولیدی را به خود اختصاص داده و تشخیص الگوی مصرفی کاربر، به پیشبینی و مدیریت آن کمک شایانی میکند. در این مقاله، شباهت مصرف دستگاههای برقی خانگی در یک خانه هوشمند از دیدگاههای زمانی مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف از این بررسی، شناسایی روابط بین مصرف دستگاههای مختلف و الگوی استفاده از آنها است و این فرآیند در نهایت به کشف الگوهای معنادار و دقیق بین مصرف دستگاههای مختلف منجر شده است.

کلمات کلیدی

, الگوی مصرف انرژی, اینترنت اشیا, خانه هوشمند, سلسله مراتب زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076294,
author = {امیدوار طهرانی, سروش and مرادی ثانی, حدیثه and بهکمال, بهشید and امین طوسی, هاله},
title = {تحلیل الگوی مصرف انرژی برق در خانه هوشمند با استفاده از سلسله مراتب زمانی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها},
year = {2019},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {الگوی مصرف انرژی، اینترنت اشیا، خانه هوشمند، سلسله مراتب زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل الگوی مصرف انرژی برق در خانه هوشمند با استفاده از سلسله مراتب زمانی
%A امیدوار طهرانی, سروش
%A مرادی ثانی, حدیثه
%A بهکمال, بهشید
%A امین طوسی, هاله
%J سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها
%D 2019

[Download]