سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی با تاکید بر فناوری‌های نوین , 2019-04-30

عنوان : ( بررسی مقدماتی وضعیت تنوع گونه ای خانواده گاوماهیان(Gobiidea) در ایران )

نویسندگان: نسیم حسینی , فاطمه طباطبائی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خانواده گاوماهیان یکی از بزرگترین خانواده های ماهی های دریایی است. این خانواده دارای 210 جنس و حداقل 1950 گونه در جهان می باشد. از نظر تنوع گونه ای متنوع ترین خانواده راسته سوف ماهی شکلان می باشند . تعداد اعضای این خانواده تنها اندکی کمتر از کپورماهیان است. گاوماهیان در سرتاسر جهان هم در آب شیرین و هم شور زیست می‌کنند و بیشتر گونه ها با محیط های کم عمق مناطق حاره و تحت حاره سازگار شده اند. آن ها به دلیل انتشار وسیع و فراوانی گونه ها به راحتی قابل تشخیص هستند. با توجه به اینکه شناسایی جمعیت های مختلف آبزیان در اکوسیستم های دریایی با هدف حفاظت از منابع زیستی و نیز مدیریت کارآمد شیلاتی از اهمیت بالایی برخوردار است، شناسایی ذخایر ماهیان بسیار مهم و ضروری می باشد. همچنین علیرغم اهمیت آنها به عنوان شاخص های زیستی، مطالعات اندکی از این ماهی ها در اکوسیستم ها انجام گردیده است. بررسی و مطالعه تنوع و پراکنش گونه های این خانواده در ایران هدف این مقاله می باشد.

کلمات کلیدی

, گاوماهیان, پراکنش, تنوع زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076304,
author = {حسینی, نسیم and طباطبائی یزدی, فاطمه},
title = {بررسی مقدماتی وضعیت تنوع گونه ای خانواده گاوماهیان(Gobiidea) در ایران},
booktitle = {سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی با تاکید بر فناوری‌های نوین},
year = {2019},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {گاوماهیان، پراکنش، تنوع زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقدماتی وضعیت تنوع گونه ای خانواده گاوماهیان(Gobiidea) در ایران
%A حسینی, نسیم
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%J سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی با تاکید بر فناوری‌های نوین
%D 2019

[Download]