سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه , 2019-10-03

عنوان : ( بررسی مقدماتی سرولوژیک بروسلا کنیس در سگ های شهرستان مشهد )

نویسندگان: نگار خردمند , پژمان میرشکرائی , علی اصغر سرچاهی , مهرداد مهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بروسلوز سگ سانان یکی از بیماری های مقاربتی مسری و از دلایل مهم ضررهای اقتصادی در مراکز پرورشی سگ ها است که باعث بروز اختلالات تولیدمثلی در سگ ها می شود. تعداد زیادی باکتری، ویروس و شرایط محیطی وجود دارد که باید برای تعیین علت کاهش تعداد توله های یک مادر، سقط ها و عدم باروری در سگ ها در نظر گرفته شود که بروسلوز در راس این لیست تشخیص تفریقی قرار می گیرد. تعداد 173 نمونه ی خون از سگهای غیر عقیم ساکن شهرستان مشهد اخذ شد. اطلاعات معاینات بالینی هر سگ در فرمی ثبت شد. بروسلا کنیس انجام شد. جهت مقایسه درصد تیتر مثبت بین گروه های مختلف از آزمون IgG آزمایش سرولوژیک با کیت الایزای مربع کای و آزمون فیشر و برای مقایسه مقادیر متغیر های پیوسته بین دو گروه مثبت و منفی از لحاظ وجود آنتی بادی بروسلا از معنی دار تلقی شد. P ≤ پارامتریک استفاده شد. در تمام مقایسه های آماری مقادیر 0.05 T آزمون 80 %) سرونگاتیو بودند. از میان کل سگ / 19 %) سروپازتیو و تعداد 139 قلاده ( 4 / تعداد 34 قلاده از سگ های نمونه گیری شده ( 6 94 % جفت / 44 % وارداتی، 50 % ساکن مراکز پرورش سگ و 50 % ساکن منزل شخصی صاحبان، 1 / 55 % ایرانی و 1 / های سروپازتیو 9 23 % دارای ضایعات / 14 % دارای عقده های لنفاوی متورم، 5 / 11 % دارای لنگش، 7 / 11 % دارای اختلال چشمی، 8 / گیری کرده، 8 5 % دارای اختلالات پوشش بدنی بودند. از میان سگهای ماده ی سروپازتیوی که جفت گیری داشته اند 77 % دارای زایش، / پوستی و 9 30 % نابارور بودند. از میان سگهای ماده ی سروپازتیوی که زایش داشتند 45 % دارای توله های تلف شده و / 57/7 % دارای سقط و 8 % 14/ %15 دارای توله هایی با ناهنجاری مادرزادی بودند. از میان سگهای ماده ی سروپازتیو 37 % و از میان سگهای نر سروپازتیو 3 دارای اختلالات تناسلی بودند. 19 % از کل سگ ها سروپازتیو بودند به نظر می رسد که این بیماری در بین جمعیت سگ های اهلی در حال شیوع / با توجه به اینکه 6 است و نیاز به بررسی های وسیع تر و انجام روش های کنترل و درمان وجود دارد

کلمات کلیدی

بروسلوز سگ IgG
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076307,
author = {خردمند, نگار and میرشکرائی, پژمان and سرچاهی, علی اصغر and مهری, مهرداد},
title = {بررسی مقدماتی سرولوژیک بروسلا کنیس در سگ های شهرستان مشهد},
booktitle = {سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بروسلوز سگ IgG},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقدماتی سرولوژیک بروسلا کنیس در سگ های شهرستان مشهد
%A خردمند, نگار
%A میرشکرائی, پژمان
%A سرچاهی, علی اصغر
%A مهری, مهرداد
%J سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه
%D 2019

[Download]