بیست و پنجمین گردهمایی فیزیک ماده چگال , 2019-06-13

عنوان : ( سنتز و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت و مهره‌های مغناطیسی آلژینات به منظور کاربرد در پزشکی )

نویسندگان: محترم طهان دولت اباد , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , منصوره درخشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش سنتز و خواص فیزیکی و مغناطیسی نانوذرات مغناطیسی CoFe2O4 و مهره‌های مغناطیسی آلژینات با زمینه کاربردی پزشکی و دارورسانی هدفمند بررسی شده است. نانوذرات به کار گرفته شده در این زمینه نه فقط باید دارای قدرت مغناطیسی مناسب و اندازه کوچک بوده بلکه باید غیر سمی و سازگار با محیط زیست نیز باشند. برای این منظور از پوشش آلژینات و کیتوزان برای نانوذرات و مهره‌های مغناطیسی استفاده شد. برای بررسی ساختار فیزیکی و شناسایی گروه‌های عاملی تشکیل‌شده از آنالیزهای پراش پرتو ایکس (XRD) و طیف ‌سنجی مادون قرمز (FTIR) استفاده شد. بررسی‌ها نشان داد که نانوذرات تک ‌فاز و بدون ناخالصی بوده و ساختار کریستالی دارند. اندازه بلورک‌ها بر اساس مدل شرر تعیین و در حدود34 نانومتر بدست آمد. با توجه به نتایج طیف FTIR، مهره‌های مغناطیسی آلژینات با پوشش کیتوزان و نانوذرات مغناطیسی پوشش داده‌شده با آلژینات و کیتوزان تشکیل شده‌است. مقدار مغناطش اشباع نانوذرات فریت کبالت، نانوذرات مغناطیسی پوشش داده‌شده با آلژینات و کیتوزان و مهره‌های مغناطیسی آلژینات با پوشش کیتوزان با استفاده از مغناطیس‌سنج با نمونه‌ی نوسانی (VSM) اندازه‌گیری و با هم مقایسه شدند. نتایج حاصل از پتانسیل زتای نمونه‌ها پوشش نانوذرات را تأیید می‌کند

کلمات کلیدی

, نانو ذرات , فریت کبالت, کیتوزان, مهره‌های آلژینات مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076340,
author = {طهان دولت اباد, محترم and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا and منصوره درخشی},
title = {سنتز و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت و مهره‌های مغناطیسی آلژینات به منظور کاربرد در پزشکی},
booktitle = {بیست و پنجمین گردهمایی فیزیک ماده چگال},
year = {2019},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {نانو ذرات ، فریت کبالت، کیتوزان، مهره‌های آلژینات مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت و مهره‌های مغناطیسی آلژینات به منظور کاربرد در پزشکی
%A طهان دولت اباد, محترم
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%A منصوره درخشی
%J بیست و پنجمین گردهمایی فیزیک ماده چگال
%D 2019

[Download]