دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران , 2019-03-14

عنوان : ( بررسی تاثیرات زیست محیطی و هیستوپاتولوژیکی فلز سنگین کروم در حومه چرمشهر قزقان مشهد )

نویسندگان: فریده برات زاده پوستچی , فاطمه طباطبائی یزدی , زهرا موسوی , آوا حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت چرم سازی از صنایع بسیار آلاینده می باشد و مهم ترین آلودگی آن ناشی از ترکیبات کروم است که به وفور در فرایند دباغی مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که سالانه مقدار زیادی از پساب های شهرک صنعتی چرمشهر قزقان مشهد به بستر آبی فصلی کشف رود تخلیه می شود مشکلات زیست محیطی در آن بروز پیدا کرده و آبیاری گیاهان با فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر و انباشت آن در بافت های گیاهی و مصرف علوفه آلوده توسط دام فلزات سنگین را وارد چرخه غذایی می کند و علاوه بر تأثیر روی دام، سبب تاثیراتی برروی جوندگان منطقه و به سبب آن روی پرندگان شکاری که از جونده تغذیه می کنند و در نهایت واردچرخه ی غذایی شده و به مرور تأثیرات آن در انسان هم ظاهر می شود. با بررسی اثرات کروم برروی خاک، گیاهان و جانورانی مانند جوندگان که وابستگی زیستگاهی دارند، اهمیت این موضوع بیش از بیش آشکار می گردد. جوندگان نسبت به آلودگی های محیط-زیستی به خصوص آلودگی فلزات سنگین بسیار حساس اند و می توانند به عنوان شاخص زیستی در مناطق آلوده مورد بررسی قرار گیرند. در این مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیکی را در بافت های کبد، کلیه، ریه و بیضه ی جونده ی جرد لیبی بررسی کردیم. جرد لیبی با توجه به اینکه وابستگی زیستگاهی و تغذیه ای زیادی به زیستگاهش دارد، نرخ تولیدمثل بالا و جمعیت مطلوب، طول عمر کوتاه، حضور در تمام طول سال و قابلیت به دام افتادن را نیز دارد جهت پایش بسیار مفید بوده و می تواند به‌عنوان پایش های سطح آلودگی در مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, کروم, جونده, هیستوپاتولوژیک, چرمشهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076355,
author = {برات زاده پوستچی, فریده and طباطبائی یزدی, فاطمه and موسوی, زهرا and حیدری, آوا},
title = {بررسی تاثیرات زیست محیطی و هیستوپاتولوژیکی فلز سنگین کروم در حومه چرمشهر قزقان مشهد},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کروم، جونده، هیستوپاتولوژیک، چرمشهر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرات زیست محیطی و هیستوپاتولوژیکی فلز سنگین کروم در حومه چرمشهر قزقان مشهد
%A برات زاده پوستچی, فریده
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%A موسوی, زهرا
%A حیدری, آوا
%J دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
%D 2019

[Download]