مهندسی متالورژی و مواد, دوره (30), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (79-90)

عنوان : ( بررسی میزان محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس در نانو کامپوزیت اپوکسی/نانولوله‌ی کربنی تقویت‌شده‌ با ریبان‌های آلیاژ آمورف فاینمت )

نویسندگان: سهیل جمالی , سمانه صاحبیان سقی , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نانوکامپوزیت‌ اپوکسی/نانولوله­های کربنی تقویت‌شده با تک لایه­ای از آلیاژ آمورف فاینمت با ترکیب شیمیایی (ساخته‌شده توسط فرآیند ذوب‌ریسی چرخشی) به منظور محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس استفاده شده است. از آزمون پراش پرتوی ایکس به‌منظور شناسایی آمورف‌بودن ریبان‌های آلیاژ فاینمت و از آزمون ارتعاش مغناطیسی نمونه جهت بررسی میزان مغناظش نمونه‌های کامپوزیتی استفاده شد. همچنین، به‌منظور بررسی میزان محافظت نمونه‌های تهیه‌شده، از آزمایش جذب امواج الکترومغناطیس موج‌بر مستطیلی در ناحیه پرتوی ایکس (2/8 تا 4/12 گیگاهرتز) براساس استاندارد WR90 استفاده گردید. مشاهدات حاکی از آن است که میزان محافظت موثر در برابر امواج الکترومغناطیس در ناحیه پرتوی ایکس در نمونه‌های نانوکامپوزیتی با 1/0 و 5/0 درصد وزنی نانولوله کربنی تقویت‌شده با تک ریبان‌ آلیاژ آمورف فاینمت به مقادیر 15 و 20 دسی‌بل به ترتیب رسیده است.

کلمات کلیدی

, محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس, نانوکامپوزیت, نانولوله کربنی, اپوکسی, آلیاژ آمورف فاینمت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076357,
author = {جمالی, سهیل and صاحبیان سقی, سمانه and حدادسبزوار, محسن},
title = {بررسی میزان محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس در نانو کامپوزیت اپوکسی/نانولوله‌ی کربنی تقویت‌شده‌ با ریبان‌های آلیاژ آمورف فاینمت},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2019},
volume = {30},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7462},
pages = {79--90},
numpages = {11},
keywords = {محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس; نانوکامپوزیت; نانولوله کربنی; اپوکسی; آلیاژ آمورف فاینمت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس در نانو کامپوزیت اپوکسی/نانولوله‌ی کربنی تقویت‌شده‌ با ریبان‌های آلیاژ آمورف فاینمت
%A جمالی, سهیل
%A صاحبیان سقی, سمانه
%A حدادسبزوار, محسن
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ 2008-7462
%D 2019

[Download]