جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی, دوره (29), شماره (4), سال (2019-2) , صفحات (69-88)

عنوان : ( توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای )

نویسندگان: عزت الله قنواتی , سیدرضا حسین زاده , امیر کرم , میترا فرخ زاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلان شهر مشهد ازلحاظ موقعیت جغرافیایی در دشت آبرفتی وسیعی گسترده شده است. قرارگیری در بین ارتفاعات رسوبی کپه داغ و هزار مسجد و ارتفاعات آذرین بینالود به ایجاد مورفولوژی خاص برای دشت آبرفتی مشهد انجامیده است. رودخانه کشف رود در بخش شمالی شهر، زهکشی تمامی رودخانه های دشت مشهد را بر عهده دارد و رودخانه های زهکش ارتفاعات بینالود از شهر مشهد می گذرند و به رودخانه کشف رود تخلیه می شوند. توسعه فیزیکی شهر در سال های متمادی به تغییر مورفولوژی رودخانه های شهر انجامیده و در بعضی مسیرها روی بستر رودخانه های متروکه، ساخت وسازهای مرتفع با درجه اهمیت بسیار بنا شده و احتمال وقوع مخاطرات ژئومورفولوژیکی را افزایش داده است. در این پژوهش موقعیت شهر مشهد و رشد فیزیکی آن که به تخریب و تغییر مورفولوژی رودخانه ها انجامیده، با استفاده از تصاویر ماهواره ای 1353، 1359، 1390 و نقشه های قدیمی شهر مشهد و زمین شناسی و توپوگرافی در دوره های زمانی متفاوت مطالعه شده است. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت تطبیقی رودخانه ها با کانال های احداث شده شهری و مخاطرات ناشی از آن است. در این زمینه مشخص شد بسیاری از کانال های شهری بدون توجه به مورفولوژی طبیعی رودخانه ها و درنظرگرفتن ظرفیت جریان آب طراحی شده اند. جنس طبیعی بستر رودخانه ها رسوباتی شامل شیل، رس، ماسه و سنگ به همراه اشکال میان بستری پیچان رودی است؛ اما کانال های احداث شده، دیواره های بتنی ضخیم و مسیری کاملا مستقیم دارند.

کلمات کلیدی

, ژئومورفولوژی, رودخانه ها, کانال های مصنوعی, توسعه فیزیکی, کلان شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076380,
author = {عزت الله قنواتی and حسین زاده, سیدرضا and امیر کرم and میترا فرخ زاد},
title = {توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای},
journal = {جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی},
year = {2019},
volume = {29},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5362},
pages = {69--88},
numpages = {19},
keywords = {ژئومورفولوژی، رودخانه ها، کانال های مصنوعی، توسعه فیزیکی، کلان شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای
%A عزت الله قنواتی
%A حسین زاده, سیدرضا
%A امیر کرم
%A میترا فرخ زاد
%J جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی
%@ 2008-5362
%D 2019

[Download]