چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران , 2019-08-26

عنوان : ( مطالعه میکروسکوپی اثرات مخرب عصاره الکلی ختمی خبازی روی Alternaria atra درسطح سلولی )

نویسندگان: فاطمه مقصودی پورزیدآبادی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این که خواص بیولوژیکی ...

کلمات کلیدی

گیاه دارویی و ...
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076450,
author = {مقصودی پورزیدآبادی, فاطمه and طاهری, پریسا},
title = {مطالعه میکروسکوپی اثرات مخرب عصاره الکلی ختمی خبازی روی Alternaria atra درسطح سلولی},
booktitle = {چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران},
year = {2019},
location = {ساری, ايران},
keywords = {گیاه دارویی و ...},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه میکروسکوپی اثرات مخرب عصاره الکلی ختمی خبازی روی Alternaria atra درسطح سلولی
%A مقصودی پورزیدآبادی, فاطمه
%A طاهری, پریسا
%J چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران
%D 2019

[Download]